Trzydzieści stacji tankowania wodoru w Polsce do 2030 r.

Trzydzieści stacji tankowania wodoru w Polsce do 2030 r.

Projekt implementacji technologii napędu wodorowego w Polsce opracowany w Instytucie Transportu Samochodowego zakłada wybudowanie do 2030 r. trzydziestu stacji tankowania wodoru w kraju.

Pełne urynkowienie - przyjaznej dla środowiska - technologii wodorowej nastąpi prawdopodobnie w latach 2040 – 2050.

Rozwój technologii zasilania wodorem ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną wykorzystywaną przez silniki pojazdów stwarza realną szansę rozwoju dla światowej, w tym polskiej motoryzacji. Zaletą wodoru jako paliwa jest brak emisji zanieczyszczeń, co ma szczególne znaczenie w zatłoczonych centrach miast. In plus jest również możliwość jego lokalnej produkcji, która w znacznym stopniu uniezależnia od importu ropy naftowej i paliw ropopochodnych.

Rekomendację rozwoju technologii wodorowej w transporcie samochodowym w krajach UE stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r., zalecająca sukcesywny rozwój przez kraje unijne dostępności dla samochodów wyposażonych w ogniwa paliwowe na ich obszarze, a przede wszystkim umożliwienie przejazdu pojazdami wodorowymi pomiędzy krajami członkowskimi. Dostępność terytorialna dla pojazdów wodorowych jest zatem determinowana infrastrukturą tankowania wodoru, w pierwszej kolejności na transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W Polsce nie powstała do tej pory ani jedna stacja tankowania wodoru.

W celu zmiany tej niekorzystnej sytuacji Instytut Transportu Samochodowego podjął się realizacji międzynarodowego projektu HIT-2-Corridors mając na względzie, że nawet ograniczona liczba stacji tankowania wodoru jest warunkiem niezbędnym dla włączenia kraju do europejskiego systemu transportu wodorowego., podkreśla dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Niekomercyjna faza rozwoju technologii wodorowej w Polsce zakłada zatem wg ITS wybudowanie do 2030 r. trzydziestu stacji tankowania wodoru, przy nakładach rzędu 12 – 15 mln euro. Ponadto przewiduje się stopniowy rozwój parku samochodów wyposażonych w ogniwa paliwowe w Polsce (15 tys. samochodów osobowych i 100 autobusów/rok) oraz ruch tranzytowy (60 tys. samochodów/rok), zaś pełne urynkowienie technologii wodorowej w Polsce zdaniem ITS nastąpi prawdopodobnie w latach 2040 – 2050.

Wytypowane w ramach realizacji projektu HIT-2-Corridors miasta (Poznań, Warszawa, Białystok, Szczecin, rejon Łodzi, rejon Trójmiasta, Wrocław, rejon Katowic, Kraków) przyszłej lokalizacji stacji tankowania wodoru zapewnią „wodoryzację” podstawowych europejskich ciągów transportowych (TEN-T) na ich polskich odcinkach drogowych.

Realizując wytyczne projektu HIT-2-Corridors w zakresie proponowanych założeń budowy stacji tankowania wodoru w Polsce do 2030 r., praktycznie na większości obszaru kraju możliwy byłby ruch samochodów wyposażonych w ogniwa paliwowe, zwraca uwagę dr hab. inż. Wojciech Gis, kierownik projektu.

Należy podkreślić, że bezpośrednim następstwem prac w ramach projektu HIT-2-Corridors jest podpisanie, z inicjatywy Instytutu Transportu Samochodowego, listu intencyjnego pomiędzy ITS, Polską Grupą Energetyczną S.A. (PGE), Solaris Bus&Coach z zamiarem współpracy ze szwedzką firmą SWECO w zakresie powołania i promocji europejskiego konsorcjum badawczego, którego jednym z celów będzie budowa dwóch demonstracyjnych stacji tankowania wodoru (w Poznaniu i w Warszawie) w korytarzu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Zainteresowane projektem powinny być również władze samorządowe wytypowanych miast.

4trucks.pl / ITS

Przeczytaj też:
IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell i Grupa Volvo podejmują współpracę dotyczącą wodorowej ciężarówki

Duże motoryzacyjne koncerny podjęły dziś zobowiązanie do współpracy w zakresie stworzenia warunków dla masowego wdrożenia samochodów ciężarowych zasilanych wodorem w Europie.

 

Druga generacja pojazdów

Toyota opracowała wodorową ciężarówkę

Kierowcy powinni tego unikać

O czym powinny pamiętać szczególnie osoby kierujący pojazdami. Autobusy Scania w najbogatszych wersjach na targach Busworld

W dniach 16-21 października 2015 roku podczas wystawy Busworld Scania przedstawi najszerszą w branży ofertę autobusów na paliwa alternatywne. Transport w Polsce emituje coraz mniej dwutlenku węgla

Transport jest odpowiedzialny za 23,7% emisji dwutlenku węgla do atmosfery w Unii Europejskiej i stanowi drugie najważniejsze jego źródło. Iveco na wystawie NGV 2014 w Brukseli

CNH Industrial i należące do niej marki uczestniczyły w dorocznym wydarzeniu poświęconym promocji gazu ziemnego, zorganizowanym przez NGVA Europe. Zwycięskie silniki Scania Euro 6

Producenci ciężarówek od wielu lat dążyli do spełnienia wymagań stawianych przez normę emisji spalin, która zaczęła obowiązywać z początkiem bieżącego roku. viaTOLL w 2014 r. będzie dalej rozbudowywany

W przyszłym roku system viaTOLL zostanie powiększony o kolejnych 600 km nowych dróg. Ma przynieść ponad 1,7 mld zł przychodów. Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że system spełnia swoje zadanie. Najwięcej aut z prawidłowym ciśnieniem na Lubelszczyźnie

W czasie zakończonej właśnie ogólnopolskiej akcji Michelin "Ciśnienie pod kontrolą" przebadano ponad 10 tys. samochodów.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL