Raport społeczny DB Schenker Logistics - przeczytaj i oceń

Raport społeczny DB Schenker Logistics - przeczytaj i oceń

DB Schenker podsumował swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w latach 2013-2014.

Dzięki specjalnej funkcjonalności każdy internauta może ocenić raport. Publikacja jest dostępna na stronie www.dbschenker-csr.pl.

Najnowszy raport operatora logistycznego w przystępnej, interaktywnej formie – z wykorzystaniem filmów i infografik – prezentuje działania kluczowe z punktu widzenia firmy DB Schenker Logistics i jej interesariuszy.

- Struktura Raportu Społecznego wynika z przyjętej przez firmę strategii zrównoważonego rozwoju – mówi Beata Konecka, Szef Marketingu w DB Schenker Logistics Działania DB Schenker Logistics pokazane zostały w podziale na trzy filary strategii: ekonomię, społeczeństwo i środowisko. Wiele spośród tych działań firma podejmowała we współpracy z interesariuszami.

Dokument został opracowany z uwzględnieniem GRI G4 – najnowszego standardu Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w raporcie akcentowane są przede wszystkim obszary kluczowe dla interesariuszy firmy i wynikające z przyjętej strategii. Należą do nich tematy związane z odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, relacje z klientami, pracownikami, dostawcami i społeczeństwem, kwestie dot. bezpieczeństwa w pracy i na drogach oraz tematy związane z dbałością o środowisko.

Raportowanie według międzynarodowego standardu GRI G4 podnosi jakość raportu, zapewnia porównywalność wyników i rozpoznawalność firmy w środowisku biznesowymocenia Liliana Anam z CSR Info, firmy świadczącej wyspecjalizowane usługi edukacyjne i doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Jacek Kuchenbeker z Deloitte dodaje, że zastosowanie wytycznych GRI w wersji G4 niesie za sobą korzyści także dla adresatów raportu, którzy mogą odnaleźć w nim odpowiedzi na nurtujące ich pytania. – Podnosi to poziom transparentności firmy, a w rezultacie –  poziom zaufania interesariuszy, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – zauważa.

Praca nad raportem przebiegała wieloetapowo. Na początku pracownicy i dostawcy dokonali oceny poprzedniego raportu i zgłosili swoje propozycje względem kolejnego. Firma zapytała też o oczekiwania klientów i pozostałych partnerów, w tym współpracujące organizacje. Na tej podstawie, przy współudziale przedstawicieli wielu obszarów działalności firmy, zostały wyłonione kluczowe z punktu widzenia interesariuszy, tematy do raportowania.
Raport, który powstał w kolejnych miesiącach dzięki zaangażowaniu wielu pracowników firmy, został na zakończenie poddany audytowi firmy doradczej Deloitte.

To już czwarta tego typu publikacja skierowana przez firmę do jej otoczenia. DB Schenker Logistics raportuje w cyklu dwuletnim. Tradycyjnie już, ze względów ekologicznych, raport  został udostępniony wyłącznie w Internecie, co sprzyja również nieograniczonemu zasięgowi. Każdy, kto zapozna się z tym multimedialnym dokumentem, może go ocenić pod adresem: http://dbschenker-csr.pl/ocen-raport. Na tej ocenie firmie szczególne zależy, stanowić ona będzie podstawy do dalszego doskonalenia.

4trucks.pl / DB Schenker Logistics

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL