Podsumowanie kampanii GITD: Polacy zmieniają nastawienie do fotoradarów

Podsumowanie kampanii GITD: Polacy zmieniają nastawienie do fotoradarów

Główny Inspektorat Transportu Drogowego opublikował wyniki badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej Projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Badanie przeprowadzone przez instytut BSM we wrześniu 2015 roku wykazało istotne zmiany świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie przed rozpoczęciem kampanii (kwiecień 2014 r.), a po jej realizacji (wrzesień 2015 r.).  Głównym trendem obserwowanym w tym czasie był spadek akceptacji dla łamania przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenie aprobaty dla działań dyscyplinujących kierowców. O 11 punktów procentowych wzrosło przekonanie kierowców, że fotoradary wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach. O 8% wzrósł też odsetek osób uważających, że przepisy powinny być przestrzegane niezależnie od okoliczności. Zmniejszyła się także liczba kierowców, którzy deklarują częste przekraczanie limitów prędkości – zarówno w obszarze zabudowanym (8%), jak i poza nim (7%).

- Napawające optymizmem wyniki badania, przeprowadzonego w celu ewaluacji efektów kampanii „Bezpiecznie na drogach”, są z pewnością konsekwencją różnorodnych działań, podjętych na przestrzeni ostatnich 17 miesięcy przez szereg instytucji, stawiających sobie za cel poprawę bezpieczeństwa na drogach. Działania edukacyjne stanowią tutaj jednak bardzo ważny element i wyraźnie widać, że przynoszą efekty. W coraz mniejszym stopniu kierowcy postrzegają nadzór nad ruchem drogowym jako działanie ingerujące w ich wolność. Większe zrozumienie dla celów stosowania takich rozwiązań jak choćby fotoradary przekłada się na to, że kierowcy jeżdżą bezpieczniej także w miejscach, które nie podlegają kontroli – mówi Andrzej Markowski ze Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

Kampania „Bezpiecznie na drogach” została zapamiętana przez co trzeciego respondenta (32%) 75% spośród nich zidentyfikowało prawidłowo przekaz dotyczący nadmiernej prędkości oraz konsekwencji jej przekraczania. Jej głównym celem była promocja Projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Podejmowane w ramach kampanii działania miały uświadomić kierowcom konieczność przestrzegania przepisów oraz poinformować o roli jaką odgrywa automatyczny nadzór nad ruchem drogowym w poprawie bezpieczeństwa. Kampania była emitowana w telewizji, prasie, radiu, internecie oraz na 400 powierzchniach wielkoformatowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg krajowych na terenie całej Polski. Spot telewizyjny obejrzało  5 864 448 odbiorców w grupie docelowej 18+. Dodatkowo 118 242 osób zetknęło się z nim na ekranach kin. Kampania dotarła też do 12 842 631 unikalnych użytkowników Internetu, ponad 4,8 mln słuchaczy radiowych oraz około 7 000 0000 czytelników prasy.

Badanie „Świadomość społeczna w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego” miało charakter trekkingowy - obydwa pomiary (w kwietniu 2014 r. i wrześniu 2015 r.) zostały przeprowadzone na jednakowo zdefiniowanych próbach, a większość pytań zadanych respondentom powtarzała się w obu pomiarach, aby zapewnić porównywalność danych.

4trucks.pl / GITD

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL