Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny płaci coraz więcej, ale nie za wszystko

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny płaci coraz więcej, ale nie za wszystko

Nieubezpieczeni i nieznani sprawcy powodują około 1 procent wszystkich szkód z wypadków komunikacyjnych w Polsce*.

Do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – który wypłaca odszkodowania dla ofiar takich wypadków - w pierwszym półroczu tego roku zgłoszonych zostało ponad 3,5 tysiąca nowych szkód, czyli o 20 procent więcej niż rok wcześniej. Ten wzrost to efekt wznawiania dawno już zakończonych spraw i występowania o kolejne odszkodowania za wypadki drogowe sprzed lat, przede wszystkim z udziałem nieznanego kierującego. W części z nich UFG odmawia jednak wypłaty świadczenia.

Łącznie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku Fundusz oddalił roszczenia z blisko 1,2 tysiąca szkód**- wynika z najnowszej analizy UFG. Jednak co istotne - w połowie z tych przypadków - Fundusz nie wypłacił świadczenia, gdyż stwierdzono posiadanie przez sprawcę ważnej polisy OC i roszczenie zostało skierowane do jego ubezpieczyciela.  Druga połowa przypadków wynika z braku odpowiedzialności UFG, a w szczególności: brak dowodu na istnienie nieznanego sprawcy wypadku,istnienia przesłanek, że wyłączną winę za wypadek ponosi sam poszkodowany, a także
przedawnienia roszczeń (niespełna 10 procent ogólnej puli wypłaconych odszkodowań).

Uchwała Sądu Najwyższego z 2013 roku dopuściła możliwość zgłaszania do UFG roszczeń o zapłatę zadośćuczynień za wypadki z udziałem nieznanego sprawcy, przez dwadzieścia lat od daty wypadku - jeżeli był on wynikiem przestępstwa. Przy czym Sąd Najwyższy wskazał, że to osoba roszcząca ma dostarczyć dowody na przestępstwo nieznanego sprawcy.

- Nie każda śmierć na drodze jest wynikiem przestępstwa. A jeżeli wypadek miał miejsce kilkanaście lat temu to roszczeń wobec UFG – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego - można skutecznie dochodzić tylko wtedy, gdy szkoda odniesiona w takim wypadku jest wynikiem przestępstwa - przypomina Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG. - Dlatego też dochodząc takich roszczeń przed sądami należy udowodnić, że nieustalony kierujący popełnił przestępstwo i wtedy obowiązuje 20 letni okres przedawnienia do zgłaszania takich szkód. Jednaki stwierdzić czy fatycznie nieznany sprawca popełnił przestępstwo może tylko sąd.

Przypomnijmy, łącznie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku Fundusz wypłacił odszkodowania za ponad 3,1 tysiąca szkód na sumę ponad 52 mln złotych czyli aż o 55 procent więcej niż przed rokiem.

- Mamy jednak podstawy przypuszczać, że nastąpi wyhamowanie tego rosnącego trendu wypłat, który obejmuje przede wszystkim odszkodowania za wypadki z udziałem nieznanego kierującego.  Coraz bardziej rośnie bowiem liczba spraw w których sądy rozstrzygają o braku odpowiedzialności Funduszutłumaczy Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG. 

* 1 procent to relacja szkód zgłaszanych i wypłacanych przez UFG / do liczby szkód z komunikacyjnego OC wypłaconych w tym czasie przez firmy ubezpieczeniowe (dane KNF);
** rok wcześniej odmowa w przypadku 856 szkód

4trucks.pl / Ubezpieczniowy Fundusz Gwarancyjny

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL