środa, 11 grudnia 2013

Modernizacja DW-776 zakończona

Zmodernizowana droga wojewódzka nr 776 od granicy województwa do Buska Zdroju już jest gotowa na kierowców.

Ten ponadregionalny szlak komunikacyjny łączy drogę krajową nr 73 Kielce - Tarków z Krakowem i stanowi ważny węzeł komunikacyjny.

Zanim trasa została przebudowana, była bardzo wyeksploatowana i zniszczona. Sytuacja ta spowodowała, że przedstawiciele powiatów kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego, gmin Kazimierza Wielka, Czarnocin, Wiślica, Busko Zdrój, Złota oraz zarząd województwa świętokrzyskiego (reprezentowany przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich) podpisali w lutym 2005 roku umowę intencyjną o wspólnym zrealizowaniu przebudowy drogi 776.

Głównym inwestorem został Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ramach tego samego projektu jest też prowadzona rozbudowa DW-973 - obwodnica Buska Zdroju i rozbudowa zniszczonej w trakcie powodzi DW-768 w m. Działoszyce. Co więcej, zarząd województwa planuj rozszerzenie projektu o przebudowę DW-973 w miejscowości Dobrowoda.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Dofinansowanie unijne wynosiło 85 procent, czyli 110,283 mln zł (brutto). Łączna wartość projektu to 129,745 mln zł (brutto) w tym uwzględniono wykupy gruntów, dokumentację projektową , nadzór archeologiczny, promocję projektu, nadzór zewnętrzny, koszt robót budowlanych, audyt zewnętrzny.

Udział finansowy powiatów i gmin w realizacji projektu to wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 462,211 tys. zł, co stanowi 62 procent wartości dokumentacji (1,359 mln zł). Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej odcinek DW-776 poddano przebudowaniu do nośności 115 kN/oś i parametrów drogi G - z dwoma pasami ruchu, o szerokości 7,0 m.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.