wtorek, 03 grudnia 2013

Sieć tras bezpiecznego ruchu

Ogłoszony został przetarg na dokończenie prac na łódzkim odcinku autostrady A1.

Osiemnaście firm jest zainteresowanych dokończeniem budowy odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. Nasza sieć tras szybkiego ruchu liczy już ponad 2600 kilometrów.

Takie trasy - drogi ekspresowe i autostrady - zapewniają wygodną i bezpieczna jazdę. Dochodzi na nich do niewielkiej liczby wypadków, chociaż kierowcy poruszają się ze znaczną prędkością.

Najbezpieczniejsze są podróże drogami ekspresowymi oraz autostradami. A właśnie na autostradach dozwolona prędkość jazdy jest wyższa niż na innych rodzajach dróg. Po nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym" wynosi 140 km/h. A jaka jest minimalna prędkość, z jaką należy poruszać się na autostradzie? Zgodnie z definicją autostrada jest to droga przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Nie oznacza to jednak, że 40 km/h jest prędkością minimalną, jaka obowiązuje na autostradzie. Wymóg 40 km/h dotyczy jedynie spełnienia określonych parametrów pojazdów samochodowych, które zamierzają poruszać się autostradą.

Różne jezdnie, różne prędkości
Po zmianach z 2011 roku na drodze ekspresowej dwujezdniowej można podróżować z prędkością 120 km/h. Zmianie nie uległa prędkość na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej, co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. Możemy po niej poruszać się z prędkością 100 km/h. Na pozostałych drogach niezmiennie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.

Kierowca decyduje
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) cyt. ,,Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu." Z ust. 2 pkt 1 wynika jednak obowiązek poruszania się z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym.

To kierujący decyduje, jaka prędkość w danych okolicznościach (również na autostradzie) jest bezpieczna, czyli taka, która pozwoli mu na panowanie nad pojazdem w przypadku pojawienia się zagrożenia. To również kierujący musi ocenić czy w danych warunkach prędkość, z jaką jedzie nie powoduje utrudnień dla innych pojazdów.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.