poniedziałek, 02 grudnia 2013

Finał remontów przed zimą

Kolejne odcinki wyremontowanych dróg oddane do użytku. Kierowcy korzystają z nowej nawierzchni na drogach krajowych m.in. na Śląsku i Kujawach.

Podczas remontów zadbano o elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu.

Na Śląsku
Finał tegorocznych remontów na Śląsku. Na drodze krajowej nr 1 na odcinku Zabijak - Dąbrowa Górnicza jest nowa nawierzchnia. Na niej - nowe oznakowanie poziome. Łączna długość wyremontowanych pasów ruchu wraz z poboczami bitumicznymi wyniosła 4 km. Roboty zakończono w terminie. To ważne szczególnie teraz, przed nadejściem zimy. Wyremontowane nawierzchnie ułatwią służbom drogowym utrzymanie odpowiednich standardów zimowego utrzymania dróg.

Wcześniej zakończył się również remont drogi krajowej nr 45 w Raciborzu przy ulicu Bogumińskiej. Zakres robót obejmował wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej. Wzmocniono nawierzchnię, uregulowano pobocza, tak aby roztopiony śnieg i deszcz, mogły swobodnie spływać z nawierzchni.

Zakończono również prace remontowe w Katowicach na drodze zbiorczej autostrady A4 na odcinku od ulicy Wita Stwosza do ulicy Francuskiej. Tam również ułożono nową nawierzchnię.

Na Kujawach
W listopadzie zakończyły się już remonty na drogach nr 15 i 62 na Kujawach. W Inowrocławiu wyremontowano ulicę Poznańską (w ciągu drogi nr 15). Na dk 62 nowa nawierzchnia jest na odcinkach Skibin - Radziejów oraz Skibin - Płowce.

Także na pozostałych odcinkach prace są na finiszu. Chodzi o fragment obwodnicy Kowala-Węzeł Kowal przy dk1 oraz odcinki drogi nr 62: Pikutkowo-Włocławek oraz fragment w Kruszwicy. Zakres robót na tych wszystkich odcinkach obejmuje frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, uzupełnienie poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego. W Inowrocławiu wzdłuż ulicy Poznańskiej dodatkowo położono chodnik z kostki brukowej.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.