poniedziałek, 25 listopada 2013

Utrzymają standard po włosku

Kierowcy jadący trasą ekspresową S17 poznają jak działa system utrzymania dróg "utrzymaj standard".

Lubelski oddział GDDKiA dołączył do regionów, w których plan utrzymania dróg krajowych obejmuje jednolitymi standardami nowo wybudowane trasy oraz utrzymanie tych standardów podczas całego sezonu.

Na Lubelszczyźnie program "utrzymaj standard" wprowadzony został na ekspresówce S17. Za fragment od węzła Kurów Zachód do Lublin Jastków będzie odpowiadać włoska firma.

Wykonawca pod kontrolą
Standard utrzymania drogi ma być taki, jaki przewidują normy GDDKiA - informuje Władysław Rawski, zastępcaca dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami oddziału w Lublinie. Na przykład śnieg musi zniknąć z drogi w ciągu 3-4 godzin od ustania opadów, a na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Latem trawa na poboczach nie może być wyższa niż 15 centymetrów. Efekty prac utrzymaniowych będą regularnie sprawdzane. Umowa jest tak skonstruowana, że wykonawca w razie niewywiązywania się z obowiązków będzie otrzymywał punkty karne i zmniejszone wynagrodzenie.

Zima nie zaskoczy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie nadzoruje 1023 km dróg krajowych, 168 km sewisówek oraz 247 km chodników. 157 km jest w pierwszym standardzie odśnieżania. Jest to cała trasa nr 17 od granicy województwa do Piask oraz cały odcinek trasy nr 2. Najwięcej, bo 765 km, jest w drugim standardzie, 102 km w trzecim.

Aura na razie sprzyja drogowcom. Deklarują gotowość do skutecznej reakcji na pierwszy atak zimy. Mają do dyspozycji kilkadziesiąt solarek, pługów i ciężarówek do wywozu śniegu oraz zapas soli drogowej.

Tańszy model
"Utrzymaj standard" to model całorocznego utrzymania dróg realizowany przez GDDKiA od 2010 roku (wystartował na S3 w województwie zachodniopomorskim). Pierwsze kontrakty zawierano na trzy lata, teraz umowy podpisywane są na 6 lat. Obecnie każda nowo oddana do użytku droga jest utrzymywana w tym właśnie modelu. Do zadań wykonawcy należą m.in.: zimowe odśnieżanie, wiosenne koszenie trawy, porządki, drobne naprawy, sprawdzanie i uzupełnianie oznakowania.

Utrzymanie dróg krajowych w jednym ręku kosztuje mniej niż zlecanie poszczególnych prac różnym wykonawcom. Oszczędności wahają się między 10 a 40 procent. Taki jest wynik analizy już podpisanych kontraktów w formule "utrzymaj standard" na kompleksowe utrzymanie łącznie około 900 km dróg krajowych.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.