czwartek, 07 listopada 2013

Przetarg na trasę tranzytową rozstrzygnięty

W Płocku rozstrzygnięto przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się budową pierwszego odcinka trasy tranzytowej łączącej rondo Wojska Polskiego z Orlenem, drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 567.

Pełna nazwa zadania to "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła Boryszewo".

Pierwszy etap inwestycji zakłada budowę drogi tranzytowej klasy GP, czyli ruchu przyspieszonego, o długości 1,6 km. Wyprowadzi ona ruch tranzytowy i ciężarowy z centrum miasta w kierunku północnym wraz z węzłem drogowym na skrzyżowaniu z ulicą Otolińską.

Powyższy węzeł będzie dwupasmowym rondem. Przedsięwzięcie zakłada także budowę dróg serwisowych oraz przebudowę kolizji w infrastrukturze technicznej.

Wybrana oferta ma wartość 32,436 mln zł brutto. Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od daty przekazania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją techniczną.

Wykonawca zadania, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu i złożył najkorzystniejszą ofertę jest konsorcjum firm Bilfinger Infrastructure i Bilfinger Construction.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.