wtorek, 29 października 2013

Węzeł Dębica czeka na otwarcie

Na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy trwają prace wykończeniowe na węźle Pustynia planowane oddanie węzła do ruchu przewidziano na koniec miesiąca.

W minionym tygodniu na autostradzie kontynuowano układanie warstwy wiążącej WMS z asfaltu na trasie głównej oraz ułożono 3900 m2 warstwy ścieralnej SMA na węźle Pustynia (plac PWP).

Prace prowadzono na 21 obiektach mostowych, w branżach kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Na wszystkich odcinkach autostrady pracowało łącznie każdego dnia ponad 700 osób i około 400 maszyn budowlanych. Poniżej prezentujemy raport z budowy A4.

W ciągu minionego tygodnia wykonawca autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy kontynuował prace na trasie głównej i drogach poprzecznych: dowóz materiałów, wywóz nieprzydatnego materiału z placu budowy, ponadto prowadzono prace przy profilowanie skarp i rowów oraz przy zagęszczaniu i stabilizacji nasypów.

W robotach branżowych prowadzono takie prace jak: budowa kanalizacji deszczowej, montaż i betonowanie płyt przejściowych przepustów, prace telekomunikacyjne ( budowa rurociągu i studni), prace melioracyjne (wykonanie wykopu, umocnień rowów), prace elektryczne (układanie kabla oświetleniowego na węźle pustynia), na trasie głównej trwają roboty przy wykonywaniu ścieku wzdłuż pasa rozdziału. Główne prace na obiektach mostowych to deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych obiekty MA-100, WD-106A i E-118.

W tym tygodniu wykonawca planuje dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, prace kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz układanie warstwy wiążącej. Na przyszły tydzień planuje się również betonowanie ustroju nośnego MA-100 na nitce do Tarnowa oraz oddanie węzła Pustynia do ruchu.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.