piątek, 06 września 2013

Śląskie odcinki dróg do odnowy

Startują remonty dróg krajowych na Śląsku. Poprawiona zostanie nawierzchnia na odcinkach o długości ponad 80 km. Uciążliwość robót będzie minimalizowana, jednak kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Remontowane są te odcinki dróg krajowych, na których natężenia ruchu są największe a nawierzchnia najbardziej zniszczona. Prace realizowane będą również w weekendy oraz nocami, tak aby mniejsze natężenie ruchu w tym okresie przełożyło się również na mniejsze opóźnienia w czasie przejazdu.

Remonty będą wykonywane w dwóch technologiach:
- "mikordywanika", czyli położenia cienkich warstw ścieralnych oraz wyrównawczych nawierzchni dróg, jako zabieg utrzymaniowy w celu poprawy jej cech, zwłaszcza szorstkości i szczelności.
- tradycyjnej, polegającej na sfrezowaniu zniszczonych warstw bitumicznych nawierzchni i w ich miejsce ułożeniu nowych o odpowiednich parametrach technicznych.

Droga krajowa nr 94
Pierwszy odcinek do remontu przebiega przez miejscowość Toszek, drugi - od Toszka do granicy województwa. Łącznie na obu odcinkach wyremontowane zostanie ponad 5 km drogi. Roboty już trwają. Wprowadzono ruch wahadłowy. Jest tymczasowe oznakowanie, kierowanie ruchem odbywa się ręczne. Finał - koniec września.

Droga krajowa nr 1
Remontowany jest odcinek od granicy województwa z łódzkim do Częstochowy o długości 19 km. Zakres prac obejmuje wykonanie "mikrodywanika" na lewym pasie jezdni drogi na odcinku m. Madalin - granica Częstochowy oraz na prawym pasie (odcinkami) odcinka Częstochowa - granica woj. łódzkiego/śląskiego. Przewidywane wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na jednostronnym zawężeniu jezdni drogi do jednego pasa ruchu.
Remont odcinka S1 od miejscowości Świętoszówka do Pogórza. Termin: od 9 września do 10 października. Roboty prowadzone będą na obu jezdniach w kilku miejscach. Konieczne będzie częściowe (odcinkowe) przełożenie ruchu na drugą jezdnię - wymusza to fakt wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Jednocześnie w tym terminie remontowana będzie nawierzchnia na obu jezdniach drogi krajowej nr 1 w miejscowości Czechowice-Dziedzice. Odcinek ten położony jest między skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną, na których występuje dość duży ruch poprzeczny. Nie ma możliwości wytyczenia objazdów. Z tego powodu roboty będą prowadzone połówkami jezdni równocześnie w obu kierunkach, także nocami.

W drugiej połowie września rozpocznie się remont S1 na odcinku Sosnowiec - Jaworzno - Mysłowice na jezdni relacji Mysłowice - Sosnowiec, na długości prawie 2 km. Zmiana organizacji polegać będzie na jednostronnym zawężeniu jezdni drogi do jednego pasa ruchu.

Na odcinku drogi krajowej nr 1 od Zabijaka do Dąbrowy Górniczej wykonywany będzie remont nawierzchni w miejscach ich największego wyeksploatowania. Na wszystkich odcinkach robót planowane jest wprowadzenie zawężenia do jednego pasa ruchu. Termin prac - od połowy września do połowy listopada.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.