czwartek, 28 lutego 2013

Utrzymać standard dla kierowców

Ponad 800 kilometrów dróg krajowych obsługiwana jest w formule "Utrzymaj standard". To skuteczna i oszczędna metoda.

Obecnie każda nowo oddana do użytku droga krajowa będzie utrzymywana w taki sposób.

Obok budowy i modernizacji infrastruktury drogowej nie mniej ważne jest jej bieżące utrzymanie. Pierwszy kontrakt na utrzymanie dróg w modelu "Utrzymaj standard" ruszył w 2010 roku na nowo otwartej drodze S3 o długości około 82 km. Liczba dróg objętych nową formułą ciągle się powiększała. Obecnie jest już 831 km dróg kompleksowo utrzymywanych przez firmy zewnętrzne, m. in. Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8), odcinek autostrady A2 Konin-Dąbie.

Spadają koszty
Z doświadczeń oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przykładów płynących ze Skandynawii i USA, wynika, że zlecenie całości prac utrzymaniowych firmom zewnętrznym znacząco obniża koszty usługi. Dlatego GDDKiA przyjęła zasadę, że każda nowo oddana do użytku droga, będzie utrzymywana w tym modelu.
Model "Utrzymaj standard" pozwala zarządcy drogi skupić się na kontroli standardu jaki wykonawca musi zgodnie z umową utrzymać. Standardy te są określone dla każdej klasy drogi krajowej i pod tym względem jednolite w całej Polsce

Trzy standardy
Zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w sezonie 2012/2013, drogi krajowe utrzymywane są w następujących standardach:
- w standardzie II podwyższonym - około 4,3 tys. km
- w standardzie II - około 10,6 tys. km
- w standardzie III - około 2,9 tys. km
Zgodnie z planem zimowego utrzymania jednolitymi standardami zimowego utrzymania objęte są całe ciągi drogowe a utrzymanie tych standardów obowiązuje przez całą zimę.

Efekty zaufania
Sposób ich oceny i kontroli także jest jasno określony. Wykonawcy umów w ramach utrzymania mają za zadanie przede wszystkim utrzymać określony standard drogi krajowej, łącznie z bieżącymi naprawami małych uszkodzeń drogi (tzw. remonty cząstkowe), osiągać zamierzone wskaźniki oraz tak zarządzać swoją pracą, aby była ona efektywna. Zamawiający obdarza więc wykonawcę dużo większym zaufaniem niż w przypadku poprzednich modeli utrzymania, gdzie decyzje o tym gdzie, kiedy i jak wykonawca ma utrzymać drogę, zapadały po stronie zamawiającego. Z analiz przeprowadzonych przez GDDKiA, Bank Światowy i niezależnych ekspertów wynika, że po wdrożeniu kompleksowego utrzymania dróg oszczędności wahają się pomiędzy 10 a 40 procent.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.