piątek, 04 stycznia 2013

Krosno rozbuduje obwodnicę

Ponad 107 mln zł otrzymało Krosno na przebudowę i rozbudowę obwodnicy.

Z końcem ubiegłego roku pomiędzy miastem Krosno a Centrum Unijnych Projektów Transportowych została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Dzięki zawartej umowie o dofinansowanie miasto otrzyma refundację wydatków, które zostały poniesione na roboty budowlane zrealizowane w latach 2008 - 2010 oraz na dokumentację techniczną. W tym właśnie okresie miasto z własnych środków sfinansowało rozbudowę obwodnicy od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Zręcińską i ul. Pużaka do skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Czajkowskiego i ul. Składową. Na odcinku tym o długości 1700 m została dobudowana druga jezdnia, dojazdowe drogi zbiorcze i ekrany akustyczne. Ponadto miasta uzyska zaliczki dofinansowania do kosztów, które będą ponoszone w latach 2013 - 2015 na dalszą rozbudowę obwodnicy miasta. Przetarg na roboty budowlane miasto planuje ogłosić do końca I kwartału 2013 r.

Roboty budowlane powinny się zakończyć do 30 czerwca 2015 r.


4trucks.pl / edroga.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.