wtorek, 27 marca 2012

Nocne kontrole WITD Poznań

witd-poznan-taxi-4truckspl

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Poznania wraz z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP, pracownikami Urzędu Miasta oraz Urzędem Kontroli Skarbowej przeprowadzili w nocy z 23 marca na 24 marca skoordynowane działania kontrolne przewozów osób taksówką.

Kontrole objęły swym zasięgiem ścisłe centrum Poznania oraz postoje taxi znajdujące się przy miejscach przesiadkowych autobusów nocnych.

W czasie akcji skontrolowano blisko 120 taksówek, w których sprawdzane były dokumenty związane z wykonywaniem transportu drogowego osób, legalizację urządzeń (taksometr, kasa fiskalna) oraz stan techniczny i wyposażenie pojazdów.

Kontrole kierowców taksówek wykazały w trzech przypadkach naruszenia przepisów związane z wykonywaniem przewozu osób taksówką. W dwóch przypadkach stwierdzono wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji, z wyłączeniem sytuacji gdy wykonujący transport drogowy taksówką wystąpił o nową licencję. W jednym przypadku stwierdzono wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art.18 ust.4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art.18 ust.4b. Ponadto inspektorzy wystawili dwa mandaty karne w związku z naruszeniami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowego.

Powyższe działania będą sukcesywnie kontynuowane w najbliższych miesiącach. Wyniki akcji z nocy 23 na 24 marca pokazują ,iż zwłaszcza w porach nocnych następuje nasilenie nieuczciwych praktyk kierowców przewożących osoby taksówką. Inspekcja Transportu Drogowego z Poznania współpracując z Policja i urzędnikami Urzędu Miasta oraz Kontroli Skarbowej będzie przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji związanej z przewozem osób taksówkami na terenie całego miasta. Ochrona kierowców taxi rzetelnie wykonujących swój zawód oraz pasażerów jest jednym z celów Inspekcji Transportu Drogowego działającej na terenie Wielkopolski.

4trucks.pl / WITD Poznań
UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.