piątek, 30 października 2009

Autostrada Kraków-Tarnów

W dniu 29 października br. został otwarty 20 km odcinek autostrady A4 od Krakowa do Szarowa.

Budowa autostrady A4 jest niezwykle ważna w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę mistrzostw EURO 2012. Autostrada połączy ze sobą miasta organizujące rozgrywki w obu krajach. Do końca roku zostanie ogłoszony ostatni przetarg na odcinek autostrady A4 Rzeszów - Jarosław. Oznacza to, że do końca roku uruchomiony zostanie ostatni przetarg dla inwestycji autostradowych zawartych w Rządowym Programie Budowy Dróg na lata 2008-2012, zaś wszystkie odcinki A4 zostaną wybudowane do 2012 r.
Budowa autostrady A4 na odcinku Kraków - Szarów rozpoczęła się w kwietniu 2007 roku. Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a Wykonawcą  hiszpańsko-polskie konsorcjum złożone z firm DRAGADOS SA oraz Polimex - Mostostal SA. Kontrakt opiewał na kwotę prawie 840 mln zł. Budowa została sfinansowana w całości z Krajowego Funduszu Drogowego.


W ramach inwestycji pomiędzy Krakowem a Szarowem zbudowano m.in.:

- 30 obiektów mostowych: 15 wiaduktów autostradowych, 6 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych, 1 przejście dla zwierząt oraz 3 mosty drogowe;
- urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- urządzenia ochrony środowiska (np. zaawansowane systemy odprowadzania wód opadowych i ekrany akustyczne);
- dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP);
- platformę poboru opłat w Staniątkach;
- punkt poboru opłat na łącznicy węzła "Szarów", które będą pobierane, gdy autostrada stanie się płatna.

Na trasie A4 od Krakowa do granicy dawnego województwa krakowskiego powstał również węzeł autostradowy "Szarów". W granicach miasta Krakowa powstaje węzeł "Bieżanów", który stanowi początek wschodniej obwodnicy Krakowa i jest realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej S7.

W rejonie Szarowa przewidziano budowę Obwodu Utrzymania Autostrady, który będzie zapewniać całoroczne bieżące utrzymanie drogi oraz urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autostrada Kraków - Tarnów jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę autostrady A4 leżącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, który przecina Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej. Jest również częścią europejskiej trasy E40.Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

 

 UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.