poniedziałek, 21 września 2009

Spedycja Transport Logistyka - wrzesień 2009W
najnowszym wydaniu STL m.in.:

Nowa jakość kształcenia techników logistyków i spedytorów
Na zaproszenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie zespół pracowników Ośrodka oraz nauczycieli średnich szkół zawodowych i Wyższej Szkoły Logistyki pracował nad zmianami podstaw programowych kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Dzięki nim wkrótce będzie możliwa nowelizacja programów nauczania w tych zawodach, co postulowali nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół policealnych współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki.

Przestój w magazynach
Choć pierwsze sześć miesięcy tego roku przyniosło znaczny wzrost nowej podaży powierzchni magazynowej w Polsce, należy pamiętać, iż były to głównie projekty rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku. Obecnie deweloperzy wyhamowali aktywność i realizują głównie obiekty na potrzeby konkretnych najemców tzw. built-to-suit. W związku z tym do końca roku możemy liczyć jedynie na nieznaczny wzrost zasobów nowoczesnych powierzchni magazynowych.

Zarządzanie magazynem w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rozwiązania Effect WMS

Celem każdego przedsiębiorstwa, nie tylko z branży TSL, niezależnie, czy jest to firma mała kilkuosobowa, czy duże międzynarodowe przedsiębiorstwo, jest pozyskanie przewag konkurencyjnych i uplasowanie na czołowej pozycji na rynku. Od wiedzy i sprawności menadżerów zależy, jak przedsiębiorstwo będzie zarządzane i jakie narzędzia zostaną użyte, by osiągnąć zadowalające wyniki. Do dostawców usług logistycznych będzie należało dostarczenie odpowiednich rozwiązań, które przyczynią się do prawidłowego funkcjonowania firmy, podniesienia efektywności, eliminacji błędów, ,"wąskich gardeł" i pozyskania oszczędności materiałowych oraz pracy ludzkiej.

Wykorzystanie Time-Driven ABC w procesach magazynowych
Niniejsze opracowanie to druga część artykułu zawierająca opis zastosowania koncepcji Time-Driven ABC do określenia czasochłonności procesów na przykładzie procesu kompletacji w magazynie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i dystrybucją artykułów spożywczych - Sweetness (branża FMCG). W dotychczasowych rozważaniach przedstawiono równanie czasowe opisujące proces kompletacji oraz podstawowe wnioski, które na jego podstawie zostały wyciągnięte (cz.1 artykułu). Dalsza część opracowania - przedstawiona poniżej - dotyczy zastosowania równania czasowego do zbadania pracochłonności kompletacji zamówień o odrębnych charakterystykach i wskazania jej bardzo znaczącego zróżnicowania wynikającego z odmiennych zachowań zakupowych klientów.

Pekaes wzmacnia pozycję dzięki drobnicy
Pekaes, jedyna spółka giełdowa z sektora TSL, realizuje cele strategii na lata 2007 – 2009, umacniając swoją pozycję na rynku dystrybucji drobnicowej i logistyki. W pierwszym półroczu 2009 roku, pomimo spowolnienia gospodarczego wolumen przesyłek drobnicowych osiągnął historyczne rekordy. Spółka ze sprzedaży drobnicy wypracowała w tym okresie 47mln 404 tyś zł przychodów.

Lean manufacturing wymaga kompleksowości
Jak wynika z badań MESA International, przez ostatnie cztery lata przeciętny okres magazynowania materiałów przeznaczonych na produkcję wydłużył się z 20 do 62 dni, a więc o ponad 200 proc. Głównie na skutek centralizacji produkcji, która miała doprowadzić do niższych kosztów produkcji. Jednak bez zmiany modelu zarządzania produkcją i przejścia na produkcję typu lean, koszty wzrosły drastycznie w innych obszarach. Dopóki rósł popyt, niewiele firm tym się przejmowało.

Zwinne łańcuchy dostaw
Najczęściej występującym w literaturze i praktyce gospodarczej rodzajem łańcucha dostaw jest łańcuch stabilny i sztywny. Opiera się on na długofalowych i trwałych relacjach, które polegają na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych służących osiąganiu zróżnicowanych celów indywidualnych, podporządkowanych jednak celom całego łańcucha dostaw. Dzięki temu można uzyskać efekty synergiczne i zwiększyć przewagę konkurencyjną całego łańcucha dostaw.

Promocja europejskiej logistyki
W zglobalizowanym łańcuchu światowego handlu nie mówi się już od dłuższego czasu o poszczególnych krajach jako uczestnikach tej wymiany, ale coraz częściej o regionach. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy między międzynarodowymi regionami niezbędny jest dobrze funkcjonujący przemysł logistyczny.

Outsourcing co-packingu receptą na trudne warunki rynkowe?
O tym, czy outsourcing co-packigu może być dobrym rozwiązaniem w czasach globalnego kryzysu, dyskutowali uczestnicy „Śniadania Logistycznego” zorganizowanego przez firmę FM Logistic. Kontynuowany z powodzeniem od ponad trzech lat projekt FM Logistic, ma charakter spotkań skupiających przedstawicieli wybranego sektora rynku i opinii publicznej, żywo zainteresowanych dyskusją dotyczącą aktualnych i istotnych dla branży logistycznej zagadnień.

Nowa propozycja DHL Express dla branży medycznej
DHL Express uruchomił nowy dział Medical Desk, specjalizujący się w obsłudze przesyłek wymagających transportu w ściśle określonej temperaturze. Ze względu na inne wymagania procesu transportowego tworzą go dwie sekcje krajowa i międzynarodowa. Klienci mogą też skorzystać z szerokiej oferty opakowań specjalistycznych.

Sam odbierz swoją paczkę
Niezależny operator pocztowy, firma InPost wdraża nową usługę - Paczkomaty 24/7. Paczkomaty 24/7 to sieć skrytek pocztowych, umożliwiających samodzielny odbiór paczek z zakupami ze sklepów internetowych i katalogów sprzedażowych.

Sprawozdania z działalności przedsiębiorcy podstawą ukarania 
Każdy przedsiębiorca, wykonujący operacje transportowe towarów niebezpiecznych, ma obowiązek złożenia w terminie do 31 stycznia roku następnego sprawozdania przygotowanego przez wyznaczonego doradcę ds. bezpieczeństwa. W przypadku transportu drogowego adresatem jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku transportu kolejowego – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie. W ostatnim czasie stosunkowo dużo wątpliwości pojawiło się przy interpretacji faktu złożenia sprawozdania.

Chłodnie pod kontrolą
Firma Zeus z Legionowa, dostawca inteligentnych technologii dla transportu, we współpracy z firmą Thermo King wprowadza system bardzo dokładnej i wszechstronnej kontroli naczep chłodniczych, zaopatrzonych w agregaty chłodnicze Thermo King. Jest to pierwsze w Europie rozwiązanie pozwalające na tak wszechstronne monitorowanie chłodni. Ten system jest szczególnie przydatny dla firm dystrybucyjnych, a także tych, które do zaopatrywania chłodniami swoich klientów, wykorzystują przewoźników zewnętrznych.

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.