poniedziałek, 08 grudnia 2014

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w listopadzie 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: listopad -23,1%; styczeń - listopad: -3,1%.

Mimo potężnych spadków i tak za sprawą samochodów ciężarowych, szykuje się rekordowy kwartał br. na rynku pojazdów użytkowych pow. 3,5t. W listopadzie zarejestrowano razem 1 651 sztuk. Było to mniej o 23,1% (-495 szt.) niż przed rokiem i mniej niż w październiku o 18,9% (-386 szt.). W obu segmentach tj. zarówno w grupie samochodów ciężarowych jak i autobusów wystąpiły podobne spadki ok. 23% rok do roku. Przy czym zarejestrowano 1 548 nowych samochodów ciężarowych i 103 autobusy. W porównaniu do poprzedniego miesiąca przybyło mniej ciężarówek o jedną piątą (-388 szt.). Liczba autobusów była o 1 sztukę większa niż w październiku.

Od początku 2014r. rejestracje nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t wyniosły 17 259 szt. Dystans od rezultatu ubiegłorocznego w tym czasie dla całej zagregowanej grupy pogłębił się do -3,1%. W dół ciągnął segment samochodów ciężarowych, w którym zarejestrowano 15 943 pojazdy tj. o 814 szt. (-4,9%) mniej niż w ub.r. Autobusy utrzymują wysoki wzrost. Od początku roku przybyło ich 1 316 tj. blisko o jedną czwartą więcej (+24,2%;+256 szt.) niż w analogicznym czasie ub.r.

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, od początku roku na drogi wjechało 27 507 pojazdów, o 9,1% więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Wśród nich było 24 155 samochodów ciężarowych (+9,2%) i 3 352 autobusów (+8,3%). Wśród używanych samochodów ciężarowych niezmiennie utrzymuje się znacznie wyższa dynamika niż jest obserwowana w nowych. Wolumen obu grup pojazdów używanych - samochodów ciężarowych i autobusów - jest zdecydowanie wyższy niż sprzedanych w tym czasie nowych. Odpowiednio 1,5 i 2,5 razy większy.

Łącznie zarejestrowano w listopadzie br. 3 768 (-15,6% r/r) nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Było to o mniej o 1 038 pojazdów (-21,6%) niż miesiąc wcześniej. Od początku roku przybyło razem 44 766 szt., czyli więcej o 4,0% więcej niż w ciągu jedenastu miesięcy ub.r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
To już nieuniknione, czwarty kwartał mimo pogłębiających się dwucyfrowych spadków w ostatnim miesiącu, będzie dla samochodów ciężarowych najlepszy w 2014r. Listopad zakończył się prawie na średnim poziome z ostatnich pięciu lat. Zarejestrowano 1548 samochodów i było to o blisko jedną czwartą mniej niż przed rokiem (-23,1%; -465 szt.). Udział ciągników obniżył się do 69%, gdy rok wcześniej stanowił ponad 74% i to one pociągnęły mocno całą grupę w dół. Zarejestrowano ich 1 070 i było to blisko o jedną trzecią mniej niż przed miesiącem, jak i w porównaniu do ub.r. Odpowiednio o -27,4% i -28,4%.

W listopadzie pojazdy spełniające normę Euro VI z rokiem produkcji 2014 stanowiły w całej grupie 96%. Wśród tylko ciągników samochodowych ich udział przekroczył 99%.

Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1288 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich mniej o 25,2% (-435szt.) niż w listopadzie ub.r., i mniej niż w październiku miesiąc wcześniej o 23,4% (393szt.).

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 404 pojazdy ciężarowe, tj. mniej o blisko 19% niż miesiąc wcześniej (-325) i mniej o 21% niż przed rokiem. Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM podobnie jak przed rokiem obniżył się ale teraz do 67%. Rok wcześniej był wyższy o 2 pkt. proc. ale na rejestracje dla klientów instytucjonalnych przypadło prawie 91%. Klienci indywidualni zmniejszyli swoje zainteresowanie zakupami samochodów ciężarowych o 38% w porównaniu z listopadem ub.r. ich udział w ostatnim miesiącu wyniósł tylko nieco ponad 9% rynku.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w listopadzie 2014r. w rankingu marek pierwsze miejsce utrzymał MAN mimo spadku liczby nowych rejestracji o 11,8% do 330 szt. Za nim znowu znalazł się MERCEDES-BENZ dzięki 275 wydanym pojazdom (-10,1%). Na trzecie miejsce wysunęło się VOLVO (244; -31,1%) a na czwarte nieoczekiwanie IVECO rejestrując 232 pojazdy i to jako jedyne ze wzrostem rok do roku +14,3%. DAF zakończył miesiąc na piątej pozycji (211; -49,9%).

Od początku 2014r Segment samochodów ciężarowych zmniejszył się o 4,9%. Zarejestrowano w tej grupie 15 943 pojazdy tj. o 814 szt. mniej niż w ub.r. Rynek nowych pojazdów nasyca się samochodami spełniającymi normę Euro VI. Stanowiły one od stycznia do listopada br. już ponad 79%. Pozytywnie wpływa na sprzedaż samochodów ciężarowych zwiększony zarobkowy transport samochodowy ładunków ( wg. GUS +11,4% do października br.). Pociąga on zwiększone zainteresowanie odświeżaniem lub rozbudową taboru, co prawda w końcówce roku nie ma już takiego elementu nakręcającego koniunkturę jakim przed rokiem była nadchodząca wówczas zmiana normy Euro.

Popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton od stycznia do listopada wyniósł 13 801 pojazdów (-4,5% r/r). Ich udział w rynku po jedenastu miesiącach roku utrzymuje się na poziomie 87% i jest zbliżony do wypracowanego przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) do końca listopada zmniejszyła się o 5,4% w skali roku do poziomu 11 650 szt.

Od początku roku wzrost w rejestracjach samochodów ciężarowych wypracowały firmy, które odebrały 14 198 pojazdów, czyli przypadło na nie 89% rynku. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano prawie 74% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli 11,74 tys. sztuk. Klienci indywidualni (w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku 1744 tys. samochodów,
o ponad 24% mniej niż w analogicznym czasie w ub.r.

W rankingu marek od początku roku pierwszy jest MERCEDES-BENZ z udziałem sięgającym 19% i liczbą 3 020 zarejestrowanych pojazdów (+7,4% r/r). Drugi jest MAN (2 867; -5,8% r/r). do lidera dzielą go 153 szt. Następny jest DAF (2 682 szt.), który odnotował najwyższą stratę w skali roku (-22,6%) spośród czołowych marek. Czwarte jest VOLVO (2 381; +1,3% r/r). SCANIA zamyka pierwszą piątkę. Zarejestrowała od początku roku 2 240 szt. Nieznacznie, czyli 3,4% mniej niż przed rokiem.

Rankingi dla samochodów ciężarowych o DMC >= 16t
W listopadzie 2014r. w grupie najcięższych pojazdów MAN (278; +1,1%) wysunął się na pierwsze miejsce. VOLVO (244; -30,1%) był drugi. Za nimi, pierwszy przed miesiącem, MERCEDES-BENZ (231; -6,9%); Następnie DAF
(204;-50,6%) i SCANIA (154; -31,6%).

Po jedenastu miesiącach roku wśród samochodów najcięższych na lidera wysunął się MERCEDES-BENZ (2 616; +8,8%; 19% udz.). Minimalną stratę ma do niego ma drugi DAF (2 602; -21,6% r/r). Na trzecim miejscu niezmiennie VOLVO z liczbą 2 367 zarejestrowanych pojazdów. Po ostatnim miesiącu jego tempo wzrostu w skali roku wyhamowało do 1,3%. SCANIA na czwartym (2 240; -3,4%). Pierwszą piątkę zamyka MAN (2 216; -3,7%).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t po czterech miesiącach wzrostów wystąpił spadek. W listopadzie zarejestrowano 3 922 samochody, tj. mniej o 1,1% (-44szt.) rok do roku i mniej o 10,6% (-464szt) w skali miesiąca. Ich wolumen utrzymał się jednak na średnim listopadowym poziomie z ostatnich pięciu lat. Od początku roku zarejestrowano 40 406 samochodów, tj. więcej o 7,4% (2 781 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku.

W listopadzie wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat choć już nie osiągnął tysiąca nowych rejestracji. Zamknął ostatni miesiąc rezultatem 883 wydanych samochodów, co oznacza wzrost o 3,3% licząc rok do roku. Na drugim miejscu nadal Renault - zarejestrował 567 samochodów (-5,5% r/r). Trzecie ponownie mimo dwucyfrowej straty rok do roku objął Peugeot (471; -18,1%). Za nim byl Ford z liczbą 464 (+38,1%) pojazdów a piąty Volkswagen (335szt;+16,3%).

Od początku roku pierwszy Fiat (9 488; +5,7%) niezmiennie utrzymuje blisko jedną czwartą rynku (23,5%). Na drugiej pozycji Renault (5 753; +33,8%) wypracował udział w wysokości 14,2%. Trzeci Peugeot (4 112; -22,3%) traci stopniowo udział w rynku (10,2% wobec 14,1% o tej porze przed rokiem). Czwarty Ford (3 755) zwiększył dystans (+170szt) od Volkswagena (3 585). Najpopularniejsze modele po jedenastu miesiącach to Ducato (6 188), Master (4713), Boxer (2181) i Sprinter (2076) i Daily (1742). Poza pierwszą piątką Transity 1626 (cała rodzina – 3178).

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W grupie autobusów zarejestrowano 102 szt., dokładnie tyle samo co w październiku. Było to jednak 22,6% mniej niż w listopadzie przed rokiem (-30szt.). Wśród nich znalazło się 61 autobusów powyżej 16t, podczas gdy przed rokiem 90 szt. Utrzymywały się znaczące realizacje kontraktów w grupie autobusów miejskich.

Od początku roku autobusy utrzymują wysoki wzrost. Przybyło ich o 24,2% (+256 szt) więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Po jedenastu miesiącach rezultat zamknął się na poziomie 1 316 szt. wśród nich 734 szt. o DMC powyżej 16t. (+20,1%).

Licząc od początku roku MERCEDES jeszcze zwiększył swój wysoki udział do 43,3%. Osiągnął on taki wynik dzięki rejestracji 570 (+37%) autobusów wliczając wszystkie podwozia sprintera zabudowane przez inne firmy. Wśród firm zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) najwięcej zarejestrował MERCUS 117szt, AUTO CUBY - 59 i CMS-AUTO - 52. Na kolejnych miejscach w ogólnym rankingu drugie miejsce zajmuje SOLARIS - 211 szt. (+6%)
z 16% udziałem. Trzeci niezmiennie jest SOLBUS, który wydał 89 szt. - dwa razy więcej niż przed rokiem (+102,3%; 6,8% udz.).


4trucks.pl / PZPM


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.