piątek, 14 listopada 2014

PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju

W III kwartale br. Grupa Kapitałowa PEKAES utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych.

Uzyskane przychody ze sprzedaży (191,9 mln zł) oraz zysk netto (5,8 mln zł) były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w poprzednich kwartałach tego roku. Znaczącą poprawę zanotował również wynik EBITDA na działalności kontynuowanej (wzrost r/r o 64 proc.). PEKAES w coraz większym stopniu wykorzystuje swój potencjał oraz zwiększa wartości spółki dla akcjonariuszy.

- Wzrost przychodów w III kwartale o 31 proc. r/r do 191,9 mln zł;
- W III kw. br. wynik z działalności operacyjnej wyniósł 6,3 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 27 proc.;
- W III kw. br. zysk netto wyniósł 5,8 mln zł, wobec 5,58 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku;
- Wzrost wyniku EBITDA (działalność kontynuowana) w III kw. o 64 proc. r/r do 11,16 mln zł;
- Rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej poprawiła się o 1,2 pp. do poziomu 5,8 proc. w III kw. tego roku;

W III kwartale 2014 roku PEKAES wygenerował 191,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z sprzedaży, z czego prawie 170 mln zł przypadło w udziale podmiotowi dominującemu w grupie - spółce PEKAES SA. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka - 149,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do poziomu 6,3 mln zł, a zysk netto poprawił się z 5,58 w III kw. 2013 r. do 5,8 mln zł.

- PEKAES utrzymuje wysokie tempo rozwoju. Rozwijamy ofertę produktową na bazie sieci własnej oraz umacniamy naszą pozycję w konkurencyjnym sektorze usług intermodalnych. Notujemy znaczący wzrost wolumenu przesyłek, a nasze spółki zależne - Chemikals i Spedcont, generują zyski. Konsekwentnie pokazujemy, że dzięki nowoczesnemu modelowi działania potrafimy osiągać zysk i rozwijać się nawet w trudnych warunkach rynkowych. Pomimo wyraźnego trendu spadku cen jednostkowych w branży TSL, zachowujemy wysoką rentowność naszej grupy, głównie poprzez wzrost udziału produktów wysokomarżowych w strukturze przychodów PEKAES. - informuje Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES SA.

Przyjęta na lata 2014-2018 strategia rozwoju zakłada m.in. poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej grupy oraz rentowności oferowanych produktów. W okresie od lipca do września br. wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł o 64 proc. do wartości 11,16 mln zł, natomiast rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej poprawiła się z 4,6 proc. w III kw. zeszłego roku do 5,8 proc.
Uwzględniając wyniki za 9 miesięcy, rentowność netto oraz rentowność sprzedaży wzrosły r/r odpowiednio o 0,6 i 0,2 pp. do poziomów 2,5 proc. i 7,8 proc.

Na koniec III kwartału br. grupa posiadała 74,6 mln zł środków pieniężnych.


4trucks.pl / PEKAES SA


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.