poniedziałek, 11 sierpnia 2014

WITD: Działania kontrolne TRUCK-BUS

W środę 6 sierpnia 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim po raz kolejny w tym roku włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem TRUCK-BUS, których inicjatorem była Komenda Główna Policji.

Przedmiotowe działania miały na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. W ramach tych działań inspektorzy wspomagali funkcjonariuszy Policji w zakresie kontroli autokarów i pojazdów ciężarowych. Kontrolujący szczególną uwagę skupili na stanie technicznym pojazdów, trzeźwości kierujących pojazdami, czasie jazdy, przerw i odpoczynków kierowców oraz dokumentacji towarzyszącej wykonywanym przewozom.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy ITD skontrolowali 47 pojazdów. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1450 złotych oraz wszczęciem 4 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej w stosunku do podmiotów wykonujących przewozy drogowe. Ponadto ze względu na ujawnione wady w stanie technicznym pojazdów inspektorzy zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wlkp.


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.