poniedziałek, 19 maja 2014

Rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: kwiecień 5,4%; styczeń - kwiecień: 13,6%.

W kwietniu 2014 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych wyniosły 1 559 sztuk, tj. więcej o 5,4% (+80) niż w kwietniu ub.r. i mniej niż miesiąc wcześniej o 1,2% (-19). Samochody ciężarowe utrzymały minimalny wzrost ale jego tempo wygasa. W ostatnim miesiącu wydano 1 385 szt. Było to więcej o 0,9% niż w kwietniu ub.r. i mniej niż w marcu br. o 2,0% (-28). Autobusy ciągnęły całą grupę pojazdów użytkowych w górę. Zarejestrowano ich 174 sztuki, tj. więcej o 64,2% licząc rok do roku i więcej o 5,5% niż w poprzednim miesiącu .

Od początku roku przybyło 5 928 nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t zarejestrowanych w Polsce. W skali roku to więcej o 13,6%. Segment samochodów ciężarowych zwiększył się w tym czasie o 13,2% do 5 457 szt. a autobusów o 18% do 471 pojazdów.

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, dynamika po czterech miesiącach była niemal dwukrotnie wyższa niż obserwowana w grupie pojazdów nowych. Od początku roku sprowadzono 10 614 używanych pojazdów co przełożyło się na wzrost o 24,5%. Wśród nich było 9 361 samochodów ciężarowych (+26,7%) i 1253 autobusy (+10,1%). Niewiele zmienia się w proporcjach używanych samochodów ciężarowych sprowadzono 1,7 razy więcej niż od początku roku sprzedano nowych, a autobusów 2,7 razy więcej.

Łącznie zarejestrowano w kwietniu br. 4 285 (+12,3% r/r) nowe i używane pojazdy użytkowe powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Od początku roku przybyło 16 542, czyli o 20,4% więcej niż w ciągu pierwszych czterech miesięcy ub.r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Samochody ciężarowe utrzymały w kwietniu minimalny wzrost ale jego tempo wygasa. W ostatnim miesiącu wydano 1385 szt. Było to więcej o 0,9% niż w kwietniu ub.r. i mniej niż w marcu br. o 2,0% (-28). Przybywa pojazdów spełniających normę euro VI. Tylko te z 2014 roku produkcji stanowiły w ostatnim miesiącu 80%. Wśród ciągników samochodowych udział ich był jeszcze wyższy (88%).

Liczba zarejestrowanych ciągników w kwietniu wyniosła 1 001 szt. i była wyższa niż w analogicznym miesiącu przed rokiem o 3,1%. Nieco niższy wzrost (+2,5%) wystąpił w grupie zabudowywanych podwozi samochodów ciężarowych. Zarejestrowano ich 374 szt. Samochodów specjalnych było mniej niż przed rokiem (10). W całej grupie pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1 226 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich więcej o 6,8% (+78) niż w kwietniu 2013, i więcej o 1,9% (+23) niż w marcu.

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 288 pojazdów ciężarowych, o 42 sztuki więcej niż miesiąc wcześniej. Wzrost rok do roku w tej grupie nabywców wyniósł 9,9%. Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM wzrósł w czasie ostatniego miesiąca o 5 pkt. proc. do ponad 79% wszystkich rejestracji. Radykalnie zmalała liczba pojazdów kupionych przez klientów indywidualnych (w tym prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych) do 97 sztuk (-41,9% m/m). Udział ich spadł do 7%.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w kwietniu 2014r. na pierwsze miejsce powrócił DAF. Zarejestrował 274 pojazdy. Był to poziom o 54 szt. (-16,5%) niższy niż przed rokiem. Na drugie miejsce wysunęła się SCANIA. Rejestrując 269 pojazdów wypracowała najwyższy wśród wszystkich marek, wzrost rok do roku o 31,9%. Trzecią pozycję zajął MERCEDES-BENZ przy umiarkowanym wzroście +2,1% wydał 241 pojazdów.

Od początku roku sprzedano 5 457 samochody ciężarowe powyżej 3,5t tj. więcej o 13,2% (+636 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku. Popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton w tym czasie wyniósł 4 772 nowe pojazdy (+18,1% r/r). Ich udział w rynku stopniowo zwiększa się, po czerech miesiącach roku wyniósł 87,4% czyli o 3,6 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Najwyższa dynamika utrzymuje się w grupie kompletnych samochodów ciężarowych (+22%). Liczba ciągników samochodowych w tym czasie, zwiększyła się o 13,5% w skali roku do poziomu 3 974 szt. .

Od początku roku wzrost w rejestracjach samochodów ciężarowych wypracowały firmy, które odebrały 4 846 pojazdów, czyli przypadło na nie 89%. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano 74% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli ponad 4 tys. sztuk. Klienci indywidualni ( w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku ponad 600 samochodów, mniej o jedna siódmą niż w tym czasie w ub.r.

W rankingu marek po czterech pierwszych miesiącach liderem jest MERCEDES, który zarejestrował 1 036 szt. o 28,4% więcej niż w analogicznym czasie 2013r. Osiągnął blisko jedna piątą rynku (18,98%). Druga pozycja nie uległa zmianie i należy do marki MAN - 979 pojazdów to o 13% więcej w skali roku. Zmiana wystąpiła na trzecim miejscu, zajęła je SCANIA z liczbą 846 pojazdów (+17,2%). Tuż za nią jest VOLVO, które dostarczyło swoim klientom 840 pojazdów. Tempo wzrostu wypracowane przez tę markę od początku roku (+51,9%) ciągle jest najwyższe.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >= 16t
W całej grupie pojazdów ciężarowych zarejestrowano w kwietniu br. 1 226 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich więcej o 6,8% (+78) niż w kwietniu 2013, i więcej o 1,9% (+23) niż w marcu. Liczba zarejestrowanych wśród nich ciągników (1000 szt.) przewyższyła o 31 sztuk poziom sprzed roku (+3,2%). Od początku roku popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton w tym czasie wyniósł 4 772 nowe pojazdy (+18,1% r/r). Udział ich w rynku wszystkich samochodów powyżej 3,5t zwiększył się o 3,4 pkt. procentowego do 87,4%. Od stycznia do kwietnia zarejestrowano 3970 ciągników o masie powyżej 16 ton.

W kwietniu 2014r. w grupie najcięższych pojazdów, SCANIA przesunęła się na pierwsze miejsce po rejestracji 269 pojazdów (+31,9%). DAF był drugi przy zmniejszonej sprzedaży o 17,7% rok do roku, do poziomu 260 szt. Na trzecim miejscu miesiąc zakończyło VOLVO z liczbą 215 wydanych pojazdów (+18,8%).

Od początku roku w klasyfikacji marek pierwszy jest MERCEDES-BENZ (901; +32,9%), druga SCANIA (846; +17,2%) i trzecie VOLVO (837; +52,5%). Na czwartym miejscu DAF (744 szt.), który jako jedyny w segmencie pojazdów najcięższych, ponosi stratę w porównaniu do ubiegłego roku (-25,2%).


4trucks.pl / PZPM


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.