czwartek, 06 marca 2014

Polsko-czeskie rozmowy o połączeniach transportowych

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska spotkała się 5 marca 2014 r. z ministrem transportu Republiki Czeskiej Antoninem Pracharzem.

Tematem prowadzonych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmów była budowa połączenia dróg ekspresowych S3 po stronie polskiej i R-11 po stronie czeskiej, a także dalszy rozwój i wzmocnienie funkcji tranzytowej szlaków drogowych i kolejowych na osi północ - południe.

Obie strony wyraziły zadowolenie, że projekty na linii północ-południe będą realizowane z wykorzystaniem środków europejskich w latach 2014-2020. Realizacja tych inwestycji może pozwolić na podniesienie poziomu konkurencyjności całego regionu Europy Środkowej.

Podczas spotkania minister infrastruktury i rozwoju pozytywnie oceniła dotychczasowe efekty współpracy z Republiką Czeską w zakresie transportu, zarówno w relacjach dwustronnych, jak i wielostronnych, w tym szczególnie na forum Unii Europejskiej i Grupy Wyszehradzkiej. Zaprezentowano także podstawowe kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na terytorium Polski w latach 2014-2020. Strony wymieniły informacje nt. stanu przygotowania programów poświęconych wspieraniu projektów transportowych w kolejnej perspektywie finansowej.

Rozmowy, dotyczące wspólnych dla Polski i Czech kwestii połączeń transportowych - drogowych i kolejowych, odbyły się w ramach wizyty premiera Czech Bohuslava Sobotki w Warszawie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.


4trucks.pl / Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.