poniedziałek, 02 grudnia 2013

DB Schenker Logistics dla Szlachetnej Paczki

Już od 2001 roku Polacy wspierają akcję SZLACHETNA PACZKA, a od 6 lat za logistykę programu odpowiada firma DB Schenker Logistics.

Operator logistyczny nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna w 2008 roku, stając się jego oficjalnym Partnerem Logistycznym. Od tamtej pory co roku wykorzystuje swoje know-how, sieć logistyczną i zespół pracowników oraz partnerów biznesowych, aby sprawnie dostarczyć paczki dla tysięcy potrzebujących rodzin.

Niecodzienny potok weekendowych przesyłek
Co należy do zadań DB Schenker Logistics? W finałowy, grudniowy weekend akcji firma odpowiada za transport zebranych przez wolontariuszy paczek do wskazanych przez Stowarzyszenie Wiosna magazynów dystrybucyjnych. Skala działań w ramach jednej edycji SZLACHETNEJ PACZKI jest bardzo duża. - Podczas finału akcji trzeba zgrać ze sobą wiele elementów, a do ostatniej chwili nie wiadomo, ile dokładnie samochodów będzie potrzebnych i na jakich trasach. Poza tym przesyłki są odbierane i dostarczane tylko w weekend  - mówi Dagmara Pawelec, Doradca Klienta, Schenker Sp. z o.o. Oddział Kraków. - Według naszych szacunków, podczas tegorocznego finału transporty wyjadą z paczkami m.in. z: Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Poznania, do wielu miejscowości w Polsce - dodaje Dagmara Pawelec.

Wartość w łańcuchu dostaw
Współpraca ze SZLACHETNĄ PACZKĄ nie jest jednorazową akcją filantropijną, ale wieloletnim partnerstwem opartym na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności. Realizacja projektu logistycznego o tej skali, nie byłaby możliwa bez zaangażowania pracowników, przewoźników i kurierów DB Schenker Logistics.

- Bardzo ważną rolę podczas tego projektu odgrywają nasi dostawcy: kurierzy i przewoźnicy. Tylko podczas ubiegłorocznego finału - 8 grudnia 2012 roku nasi kierowcy pokonali prawie 6 000 km, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz - mówi Paulina Koszewska, Specjalista ds. Marketingu, Schenker Sp. z o.o. - Warto również podkreślić, że współpracujące z nami firmy przewozowe podchodzą do sprawy z pełnym zaangażowaniem, bardzo często rezygnują z części wynagrodzenia za wykonaną usługę, decydując się jedynie na zwrot kosztów paliwa. - dodaje Paulina Koszewska.

Partnerstwo DB Schenker Logistics ze SZLACHETNĄ PACZKĄ to nie tylko logistyka. Pracownicy z różnych oddziałów firmy, co roku biorą również czynny udział w akcji jako darczyńcy, przygotowując wybranym rodzinom paczki, angażując do zbiórki nie tylko współpracowników, ale również rodziny i klientów, dla których pracują na co dzień.

CSR w praktyce
DB Schenker Logistics buduje swój model biznesowy, kładąc nacisk na odpowiedzialność, dialog i zrównoważony rozwój. Zgodnie z przyjętą strategią firma buduje dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami: pracownikami, klientami, dostawcami oraz ze społeczeństwem. Jednym z elementów, realizowanej strategii CSR jest wspieranie dużych ogólnopolskich akcji o wymagającej logistyce, właśnie takich jak SZLACHETNA PACZKA.

- Na co dzień DB Schenker Logistics świadczy usługi logistyczne dla firm, dostarczając ich towary na lokalne i światowe rynki. Trzeba podkreślić, że choć obsługa programu jest inicjatywą społeczną i nie dotyczy biznesu firmy, to zespół naszych pracowników, przewoźników i kurierów, podchodzi do niej bardzo odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i dbałością o jakość. Przy realizacji powierzonych nam zadań wykorzystujemy wszystkie dostępne narzędzia, najwyższe standardy, wiedzę i doświadczenie - mówi Paulina Koszewska.

Czy zaangażowanie społeczne się opłaca? Doświadczenie DB Schenker Logistics pokazuje, że jak najbardziej! Z jednej strony firma angażuje swoich pracowników i partnerów biznesowych w słuszną sprawę, otwiera ich na potrzeby innych i promuje wśród nich "mądrą pomoc". Z drugiej wspierając działania Stowarzyszenia Wiosna, wzmacnia swój wizerunek firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie oraz dociera do grup i osób, które na co dzień nie korzystają z jej usług.

Raportowanie społeczne w DB Schenker Logistics
DB Schenker Logistics od lat stawia na dialog w kontaktach z interesariuszami. Firma systematycznie przygotowuje raporty społeczne, których celem jest zaprezentowanie wyników prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Raport przedstawia w cyklu dwuletnim dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Opisuje działania podejmowane we współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, uczelniami i społecznościami lokalnymi. Struktura raportu jest oparta na Modelu Doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), który jest wykorzystywany przez DB Schenker Logistics w Polsce do zarządzania organizacją. Dzięki temu raport ma charakter zintegrowany i kompleksowy.

Z raportem społecznym DB Schenker Logistics wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się pod adresem www.dbschenker-csr.pl. Elektroniczna forma jest wygodna dla użytkowników, z jednej strony pozwala w prosty sposób odnaleźć potrzebne informacje, z drugiej - umożliwia ich szeroką dostępność. Raport w Internecie zamiast formy drukowanego folderu, to także wyraz troski o ekologię. Ponadto dla firmy ważna jest informacja zwrotna od interesariuszy. Dlatego każdy odwiedzający stronę ma możliwość oceny raportu i zaproponowania rozwiązań doskonalących na przyszłość.

Raport został opracowany zgodnie z zasadami sprawozdawczości Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative - GRI). Pomyślnie przeszedł też weryfikację zewnętrznego audytora.


4trucks.pl / DB Schenker Logistics


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.