poniedziałek, 18 listopada 2013

Była stłuczka, będzie alkomat?

Mała stłuczka może zdarzyć się każdemu. Tłok na drodze, stres, chwila nieuwagi i… gotowe.

Bywa, że uczestnicy kolizji drogowej decydują się wezwać policję. Czy w takiej sytuacji kierowcy muszą przygotować się na obowiązkowe badanie alkomatem?

W pierwszej kolejności należy tu odróżnić kolizję drogową od wypadku. Kolizja drogowa potocznie bywa nazywana stłuczką, a jej skutkiem jest jedynie uszkodzenie mienia. Na miejsce kolizji drogowej nie trzeba wzywać policji, dla zabezpieczenia interesów stron wystarczy zwykle tzw. "oświadczenie sprawcy kolizji drogowej", którego wzór można pobrać z internetu (warto przezornie trzymać egzemplarz takiego dokumentu w samochodzie). Wypadek to znacznie poważniejsza sprawa - w zdarzeniu drogowym tego typu dochodzi już do uszkodzenia ciała lub nawet śmierci któregoś z uczestników. Wezwanie policji na miejsce wypadku jest już koniecznością - podobnie zresztą jak pogotowia ratunkowego.

Alkomat fakultatywny
W zależności od tego czy mamy do czynienia ze stłuczką czy z wypadkiem inaczej kształtuje się kwestia badania trzeźwości kierowców. Policjant, który przyjedzie na miejsce kolizji drogowej nie ma obowiązku dokonywania takiej czynności. Jednak uwaga. - Funkcjonariusz policji może dokonać badania na zawartość alkoholu, jeżeli zachodzi wątpliwość co do trzeźwości uczestników kolizji - mówi Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl. - Przesłanką do przeprowadzenia kontroli trzeźwości jest także uwaga zgłoszona przez uczestnika kolizji, który może poprosić funkcjonariusza o dokonanie takiego pomiaru - dodaje Florkowska. Jeśli na drodze zdarzył się wypadek drogowy to wtedy policja obowiązkowo przeprowadza badanie stanu trzeźwości kierującego.

Krew, przymus i Trybunał
Prawo do żądania od kierowcy poddania się badaniu zawartości alkoholu w organizmie daje policji ustawa "Prawo o ruchu drogowym" w artykule 129 ust. 1 pkt 3. Czy kierowca może odmówić zgody na badanie? Może, ale nie zmienia to faktu, że w świetle przepisów policja ma prawo zweryfikować trzeźwość nawet w przypadku braku zgody kierującego (choć teraz sytuacja się skomplikowała - o czym za chwilę). Według Rozporządzenia Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie, w sytuacji w której kierowca będący sprawcą wypadku odmawia poddania się badaniu krwi to można dokonać tej czynności bez jego zgody, o czym trzeba go uprzedzić. Szkopuł w tym, że prawo to zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że obecność policjantów przy pobieraniu krwi godzi w intymność osoby badanej. Trybunał stwierdził też, że prawo takie można wprowadzić tylko ustawą a nie rozporządzeniem. Prace nad zmianą prawa trwają.


4trucks.pl / Korkowo.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.