poniedziałek, 28 października 2013

Zarządzanie prędkością - jeden temat, różne rozwiązania

Zarządzanie prędkością to wspólny problem polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach.

Sposoby jego rozwiązania są bardzo różne, o czym przekonali się uczestnicy seminarium Zarządzanie prędkością zorganizowanego przez GDDKiA.

Wypadki i kolizje drogowe są zwykle skutkiem zawodności funkcjonowania systemu "człowiek - pojazd - droga i jej środowisko". Liczne prace badawcze i studialne jednoznacznie wskazują na możliwości uzyskania poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez kompleksowe wdrażanie zarządzania prędkością rozumianego jako oddziaływanie na prędkość za pomocą: środków prawnych, rozwiązań planistycznych, infrastruktury drogowej, nadzoru, akcji informacyjnych i zaawansowanych technologii - to opinia profesora Stanisława Gacy z Politechniki Krakowskiej, eksperta zarządzania i bezpieczeństwa ruchu drogowego, który kierował m.in.pracami naukowców w ramach programu GDDKiA "Drogi zaufania".

Zarządzanie prędkością było w dniach 17-18 października tematem seminarium naukowego. Na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Warszawy przybyli eksperci ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji oraz przedstawiciele świata nauki z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej. Dyskusja wykazała jak wielką wagę przykłada się do zagadnienia zarządzania prędkością w państwach Unii Europejskiej. Także w Polsce, gdzie nadmierna prędkość od lat jest główną przyczyną powstawania wypadków na drogach.

Jak wynika z prezentacji przygotowanej przez inżynierów Kazimierz Jamroza i Wojciech Kustrę (Politechnika Gdańska) oraz Stanisław Gacę w ciągu ostatnich trzech lat (2010-2012) z powodu niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, w tym jazdy z nadmierną prędkością, poniosło śmierć 3,4 tysiąca osób (29% wszystkich ofiar śmiertelnych), a prawie 38 tysięcy osób odniosło obrażenia (27% ogółu ofiar rannych).
Wypadki te cechują się również znacznie większą ciężkością, liczba ofiar śmiertelnych na wypadek jest o ponad 25% większa od średniej.

Udział poszczególnych dróg w występowaniu ofiar śmiertelnych wypadków spowodowanych nadmierną prędkością jest następujący:
- 40% ma miejsce na drogach powiatowych i gminnych
- 25% na drogach krajowych
- 25% na drogach wojewódzkich
- 10% na drogach w powiatach grodzkich

Zarządzanie prędkością to wspólny problem polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach. Sposoby jego rozwiązania są bardzo różne, o czym przekonali się uczestnicy seminarium. Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ograniczeń prędkości i tendencji do obniżania prędkości czy stosowanie fotoradarów wykazały, że jest to temat, który musi znaleźć silne poparcie społeczne.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.