wtorek, 17 września 2013

WITD: Plaga manipulacji oraz oszustw na tachografie

W ramach popołudniowo-nocnych działań realizowanych w ostatni weekend przez Dolnośląską Inspekcję Transportu Drogowego ujawniono ponadprzeciętną liczbę manipulacji na tachografach analogowych i cyfrowych.

W trakcie kontroli w Głogowie inspektorzy ujawnili dwa przypadki manipulacji danymi zapisanymi w tachografie cyfrowym. W pierwszym z tych przypadków kierowca zakłócał pracy impulsatora, co prowadziło do rejestrowania przez urządzenia rejestrujące odpoczynku w sytuacji gdy kierowca w rzeczywistości prowadził pojazd, bądź wykonywał inną pracę. W drugim przypadku ujawniono, że kierowca nie rejestrował części okresów prowadzenia oraz innej pracy na swojej karcie kierowcy. W rzeczywistości, co ujawniła analiza z uwzględnieniem powyższych danych kierujący wielokrotnie przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu oraz skrócił dzienne odpoczynki.

W podobny sposób naruszenia dopuścił się w tym samym czasie kierowca kontrolowany w obrębie przejścia granicznego Kudowa/Nachod na drodze krajowej nr 8. Wykonując międzynarodowy transport drogowy rzeczy kierowca nie rejestrował swojej aktywności do czego był zobowiązany. Podczas składania wyjaśnień kierowca potwierdził ustalenia kontrolujących. Dodatkowo ustalono, iż kierowca dopuścił się manipulacji w ten sposób, że na wykresówce zarejestrował tylko odległość 135 km. Z dokumentu przewozowego wynikało natomiast, iż w tym samym dniu ok godziny 17:36 kierowca dokonał załadunku w miejscowości Regensburg w Niemczech, w związku z czym na wykresówce brakowało zarejestrowanej aktywności kierowcy i przebytej drogi na trasie Praga (CZ) - Regensburg (D) - Praga (CZ).

"Dwie karty kierowcy" - nowe standardy w transporcie
Oprócz typowych manipulacji Inspektorzy ujawnili wiele przypadków jazdy kierowców na nie swojej karcie. W dniu 13 września inspektorzy z legnickiego oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymali do kontroli 40 tonowy zespół pojazdów. Po rozpoczęciu czynności kontrolnych okazało się, iż w zamontowanym w pojeździe tachografie cyfrowym znajduje się karta kierowcy innego, niż kontrolowany. Kierowca od godz. 15.58 celem ukrycia swojego rzeczywistego czasu jazdy rejestrował swoje aktywności na karcie innego pracownika firmy, na rzecz której realizował przewóz drogowy. Kolejne zdarzenie miało miejsce również w Legnicy tego samego dnia około godz. 23:52. Jak ustalono na podstawie danych cyfrowych oraz protokołu z przesłuchania świadka, kierowca samochodu ciężarowego posługiwał się cudzą kartą, ponieważ chciał wykonać przejazd pod załadunek w Legnicy pojazdem kolegi z pracy, który w tym czasie przebywał w domu w Jeleniej Górze. Istotnym jest to, że pojazd zatrzymanego do kontroli kierowcy znajdował się w tym czasie na terenie zajezdni MPK, a na jego karcie rejestrował się odpoczynek. W innym przypadku w ramach prowadzonych czynności kierowca, jak poprzednio, rejestrował swoje aktywności na karcie kolegi z firmy. Na uwagę zasługuje również to, iż za okres w którym korzystał z nieswojej karty, miał wydane zaświadczenia o działalności informujące o tym, że miał wolne od pracy - "odbierał odpoczynek tygodniowy".

Kolejnego kierowcę "namierzono" z 13 na 14 września 2013 r., prowadził pojazd posługując się kartą innego kierowcy, którego nie było w pojeździe. Gdy dokonano zestawienia danych z obu używanych przez niego kart, jego i kolegi, ujawniono liczne przekroczenia norm czasu pracy. Chwilę później zatrzymano inny zespół pojazdów, którego kierowca prowadził pojazd używając jednocześnie dwóch wykresówek, symulując w ten sposób pracę załogi dwuosobowej, pomimo tego, że w pojeździe był sam.

Jak widać wpadki kierowców nie zdarzają się tylko podczas kontroli nocnych. W dniu 14.09.2013 r. o godz. 18.40 na punkcie kontrolnym Karwiany (153 km A4) został zatrzymany do kontroli 40 tonowy zespół pojazdów. W momencie zatrzymania kierowca jechał na karcie należącej do innej osoby.

We wszystkich opisanych przypadkach zatrzymano karty kierowców, które nie należały do kierujących pojazdami. Na kierowców nałożono mandaty karne lub skierowano wnioski do sądów. W uzasadnionych przypadkach wszczęto postepowania wykroczeniowe w stosunku zarządzających transportem oraz administracyjne wobec przedsiębiorców.

Tego typu naruszenia mają istotny wpływ na utratę dobrej reputacji, przewoźnika oraz zarządzającego transportem, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.


4trucks.pl / WITD Wrocław


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.