poniedziałek, 16 września 2013

WITD: Przez granice na podwójnym gazie

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

W dniu 12.09.2013 r. trakcie nocnych działań kontrolnych prowadzonych przez Inspektorów Transportu Drogowego z WITD we Wrocławiu w obrębie przejścia granicznego Kudowa-Słone (PL)/Nachod(ĆR), na drodze krajowej nr 8., ok. godz. 1:00 zatrzymano do kontroli pojazd ciężarowy kierowany przez polskiego obywatela. W trakcie kontroli podejrzenie wzbudziło nerwowe zachowanie kierowcy oraz niewyraźna mowa wobec czego poddano go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania był zatrważający gdyż przy tendencji wzrostowej kierowca osiągnął wynik 1.46 promila.
W związku z wynikami badania sprawę przekazano do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom Policji z Komisariatu w Kudowie Zdroju.
W ty miejscu należy przypomnieć, iż stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego z zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, inaczej zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W opisanym powyżej przypadku norma ta została przekroczona prawie trzykrotnie.

Za powyższe przestępstwo w oparciu o art. 178 Kodeksu Karnego Sąd może orzec m. in. karę do 2 lat pozbawienia wolności oraz utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Ujawniony powyżej przypadek wskazuje, iż problem nietrzeźwych kierowców na polskich drogach w dalszym ciągu stanowi poważne wyzwanie dla służb kontroli ruchu drogowego a złe nawyki kierujących stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.


4trucks.pl / WITD Wrocław


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.