piątek, 02 sierpnia 2013

GEFCO Polska rozwija działania charytatywne

GEFCO Polska konsekwentnie wdraża w swojej działalności koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w szereg działań na rzecz społeczności lokalnych.

Ostatnio firma wsparła Dom Dziecka w Chorzenicach, przekazując placówce samochód Peugeot 807.

W 2010 roku Grupa GEFCO przyłączyła się do Global Compact - inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, mającej na celu promocję działań odpowiedzialnych społecznie przez firmy z całego świata. Równolegle od 2006 roku GEFCO aktywnie działa w ramach "Światowego Porozumienia w Zakresie Odpowiedzialności Społecznej". Operator logistyczny jest inicjatorem wielu akcji charytatywnych, zarówno na poziomie międzynarodowym jak i lokalnym.

- GEFCO Polska regularnie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, co wpisuje się w strategię naszej firmy i jest realizowane w różnych formach. Przykładem takiej aktywności może być nasz tegoroczny udział w programie "Accordeon Samodzielności" oraz wsparcie, jakiego udzieliliśmy Domowi Dziecka w Chorzenicach. Mamy nadzieję, że samochód, który podarowaliśmy placówce, będzie przez wiele lat służył jej pracownikom i podopiecznym - mówi Olivier Large, dyrektor Generalny GEFCO Polska.

GEFCO Polska przekazała na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach Peugeota 807. Jest to dobrze wyposażony minivan, z oszczędnym silnikiem 2.2 HDI, zdolny do transportu 7 osób. Auto stanowi bardzo duże ułatwienie dla codziennego funkcjonowania placówki. Dzięki darowiźnie, Dom Dziecka w Chorzenicach dysponuje niezależnym środkiem transportu, co stanowi ogromne wsparcie.

Odpowiedzialność społeczna w centrum strategii rozwoju GEFCO
Celem Grupy GEFCO jest nie tylko zwiększanie produktywności i konkurencyjności własnej działalności, ale również dostarczanie wartości dodanej w postaci ochrony środowiska naturalnego oraz działań na rzecz lokalnych społeczności. Działając w ramach międzynarodowych porozumień o społecznej odpowiedzialności biznesu, GEFCO zobowiązuje się, między innymi, do przestrzegania uniwersalnych praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania mniejszości, promocji dialogu społecznego i monitorowania wpływu własnej ekspansji na nowe tereny.


4trucks.pl / GEFCO


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.