czwartek, 01 sierpnia 2013

Nowe ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR w Polsce

Ministerstwo Finansów informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadziło nowe ułatwienie dotyczące otwierania karnetów TIR w procedurze uproszczonej (upoważniony nadawca TIR).

Uproszczenie oznacza brak konieczności przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia. Polega ono na samodzielnym nakładaniu zamknięć celnych oraz nanoszeniu adnotacji i przystawianiu w odpowiednich polach karnetu TIR specjalnego stempla, uzyskanego od organu celnego.

Uproszczenie realizowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Szczegółowe informacje nt. zasad uzyskania i korzystania z uproszczenia znajdują się w instrukcjach dla przedsiębiorców, tj. w Instrukcji TIR oraz w Instrukcji NCTS .

Powiązania z procedurą wywozu, a także szczegółowe zasady postępowania w systemie ECS zostały opisane w informacji udostępnionej tutaj.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z właściwą miejscowo izbą celną.


4trucks.pl / Służba Celna


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.