poniedziałek, 21 marca 2011

TSL Biznes wydanie marcowe

TSL_2011_03

W marcowym wydaniu TSL Biznes m.in.:

Bezpieczeństwo nabiera znaczenia
- Bezpieczeństwo transportu to bardzo ważny i stale aktualny temat w branży TSL. Od pewnego czasu zauważalny jest jednak wzrost zainteresowania tym tematem. Klienci, powierzając towar firmie logistycznej, chcą coraz dokładniej wiedzieć, jakich zagrożeń można się spodziewać w trakcie przewozu oraz jak operator zadba o ich zminimalizowanie.

Łatwiejszy transport samochodów
- DHL Global Forwarding opracował dwa nowatorskie rozwiązania transportowe dla branży automotive. Składane pudło transportowe C3SB i podwójny transporter na samochód ułatwiają załadunek pojazdów oraz zwiększają efektywność wykorzystania przestrzeni ładownej.

Gdy liczy się czas i temperatura - przesyłki farmaceutyczne i medyczne
- O specyfice lotniczych przesyłek farmaceutycznych i medycznych, o szczególnych wymaganiach oraz, jak im sprostać mówi Krzysztof Bielica, wiceprezes zarządu i dyrektor frachtu lotniczego w firmie DHL Global Forwarding.

Jak cię widzą, tak chętnie paczki wysyłają

- Wypromowanie usługi kurierskiej wydaje się banalnie proste. Nadanie, doręczenie, podpisanie dokumentów i w efekcie zadowolony nadawca i odbiorca. Jednak w rzeczywistości nie tak łatwo jest przebić się wśród szerokiego grona usług. Dlatego każdy z graczy liczących się na rynku kurierskim ma starannie przemyślaną kampanię marketingową, która jest jednym z elementów budowania silnej marki.

Branża kurierska już na prostej
- 2010 nie był dla branży transportowej rokiem łatwym - za sprawą żałoby narodowej, paraliżujących lotnictwo pyłów wulkanicznych, powodzi, kłopotów finansowych Eurolandu oraz szybkiego nadejścia zimy.

Polska i świat w pakiecie
- DHL Express jako pierwszy wprowadził i rozwija nową ofertę sprzedaży usług kurierskich - promocyjne pakiety usług międzynarodowych i krajowych, skierowane do klientów indywidualnych, płacących gotówką.

Czynsze najmu wychodzą poza przyjęte szablony
- Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce są silnie zróżnicowane - od dużych centrów dystrybucyjnych na Górnym Śląsku czy w okolicach Poznania, poprzez wielopoziomowe, w pełni zautomatyzowane obiekty w Piotrkowie Trybunalskim, po małe moduły w Warszawie i Łodzi. Warto wspomnieć o różnicach pomiędzy poszczególnymi formatami magazynów, ponieważ każdy z nich charakteryzują inne stawki najmu.

Milion metrów w regionie
- Ubiegły rok, choć zapowiadał się pesymistycznie, przyniósł spore ożywienie na rynku powierzchni magazynowych (o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu TSL Biznes). Dla ProLogis rok 2010 okazał się rekordowym, jeśli chodzi o łączną powierzchnię wynajętą klientom. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej deweloper znalazł najemców na ponad 1 mln m2, co stanowiło 40% wszystkich umów podpisanych na tym obszarze. Ponad 650 tys. m2 dotyczyło największego z rynków w regionie - Polski.

Powiało optymizmem - Raport o rynku pojazdów użytkowych
- Transport to barometr gospodarki. Jednak branża ta jest bardzo rozproszona i trudno opisać jej sytuację prostymi liczbami. Co więc traktować jako barometr transportu? Jednym z dobrych wskaźników jest rynek pojazdów użytkowych. Wiadomo - im lepsze nastroje i perspektywy przewoźników, powodowane wzrostami stawek czy większą liczbą frachtów, tym chętniej powiększają oni swoje floty lub modernizują je, sięgając po nowe pojazdy. A tych sprzedało się w ubiegłym roku dużo więcej, niż w roku 2009.

Milion kilometrów z MAN
- Firma MAN jako pierwszy producent pojazdów ciężarowych oferuje w atrakcyjnej, stałej cenie europejską "obietnicę mobilności", obejmującą 1 milion kilometrów lub okres ośmiu lat. Ofertę MillionMobility MAN wprowadzi na rynku niemieckim w 2011 roku. Usługa ta w przyszłości obejmie stopniowo inne rynki.

Link kupił nowe ciężarówki Scania
- Prezes firmy Link Ryszard Ellert odebrał z rąk Alexandra Vlaskampa, dyrektora generalnego Scania Polska, kluczyki do pierwszych dwunastu z pięćdziesięciu czterech samochodów Scania zakupionych przez firmę Link.

Opłaty drogowe z DKV
- DKV Euro Service, operator kart paliwowych, oferuje rozliczanie opłat za autostrady we wszystkich systemach, które działają dziś w Europie. Dotyczy to zarówno elektronicznego poboru myta, jak i kupna winiet.

Polisa OCP, czyli gdzie i jak parkować według ubezpieczycieli
- Analiza polis OCP wskazuje, że zawarte są w nich liczne i niekorzystne dla przewoźników wyłączenia. Głównym i jednocześnie najbardziej odczuwalnym z takich wyłączeń, jest wyłączenie odpowiedzialności za szkody kradzieżowe powstałe w czasie postoju w miejscu nie akceptowanym przez zakład ubezpieczeń, lub gdy samochód z towarem został pozostawiony na parkingu bez opieki czy też dozoru.

Odpowiedzialność przewoźnika - zasady ogólne
- Bardzo często wartość przewożonych towarów jest na tyle wysoka, że odpowiedzialność za ich uszkodzenie, utratę lub opóźnienie w dostarczeniu wiąże się z poważnymi problemami finansowymi firmy transportowej. Każdy przewoźnik powinien zatem wiedzieć, jakiego rodzaju odpowiedzialność ponosi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także jak zminimalizować ryzyko ewentualnego niedotrzymania jej warunków.

Nie trać energii

- Stanowiska przeładunkowe oraz wjazdy i wyjazdy z magazynów, czy pomiędzy jego sekcjami to miejsca, w których często dochodzi do niepotrzebnego wyziębiania magazynu. Inteligentne rozwiązania przeładunkowe i bramowe w znaczący sposób mogą przyczynić się do oszczędności energii.

Koleją czy samochodem? Międzygałęziowa konkurencja transportowa
- Czy kolej może być w Polsce konkurentem dla towarowych przewozów drogowych? Obecna sytuacja na rynku transportowym wskazuje, że zapewne nie nastąpi to szybko. Dystans między potencjalnymi rywalami pozostaje wciąż duży. Podczas gdy operatorzy kolejowi zadowalają się 5-6 procentowym wzrostem przewozów w ubiegłym roku, transport samochodowy zwiększył się niemal trzykrotnie więcej.

Biomasa, węgiel i kontenery
- Znaczenie przewozów biomasy przy użyciu transportu kolejowego będzie wzrastać. Prywatny przewoźnik Freightliner PL ma szeroko zakrojone plany związane z tym segmentem rynku.

Sztorm minął
- Największy uniwersalny port Niemiec ma za sobą światowy kryzys finansowy i gospodarczy. Z przeładunkiem na poziomie 121 milionów ton osiągnięto wzrost niemal o 10 procent.

Jak lepiej kształcić logistyków
- Wejście smoka podczas lekcji logistyki, prowadzonej w technikach niemieckich. Warunki zatrudnienia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przez firmę Kuehne+Nagel. Zmiany w podstawach programowych zawodów: technik logistyk i technik spedytor. Kolejne podręczniki oraz przebieg projektów unijnych. To tylko część zagadnień, które poruszyli uczestnicy V Forum Nauczycielskiego, organizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki. W spotkaniu, które odbyło się w piątek, 25 lutego 2011 roku, wzięło udział blisko 200 nauczycieli z całej Polski.

Zaistniej w sieci
- Strony WWW są obecnie jedną z głównych form promocji przedsiębiorstw. Związane jest to zarówno ze stosunkowo niską ceną, jak i wymiernymi korzyściami wizerunkowymi oraz sprzedażowymi, jakie przynosi posiadanie firmowej witryny. Jednak samo stworzenie serwisu internetowego to nie wszystko, jednym z najważniejszych elementów budujących wizerunek w sieci jest bowiem domena internetowa. Jak najefektywniej zaprezentować swoją firmę w sieci i czy jeden adres strony internetowej nam wystarczy?UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.