wtorek, 25 czerwca 2013

WITD: Nieprawidłowy przewóz ADR gazu propan-butan w cysternie

W toku kontroli ustalono, że przewóz ten odbywa się niezgodnie z przepisami umowy ADR.

Inspektorzy ITD stwierdzili:

1) brak wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (kierujący po telefonicznej rozmowie z pracodawcą potwierdził, że pojazd w ogóle takiego świadectwa nie posiada),
2) niespełnienie przez pojazd podstawowych wymagań technicznych do przewozu towarów niebezpiecznych (brak działającego systemu ABS oraz przewody instalacji elektrycznej niezabezpieczone przed przetarciem),
3) brak wymaganej ilości środków gaśniczych zgodnych z przepisami ADR.

Pojazd nie posiadał również aktualnego sprawdzenia okresowego tachografu, którego termin ważności upłynął we wrześniu 2012 r.

Z tytułu naruszeń przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wobec właściciela pojazdu zostały wszczęte postępowania wyjaśniające. Ponadto wstrzymano przewóz towaru niebezpiecznego jednostką transportową do tego nieprzystosowaną.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.