czwartek, 20 czerwca 2013

Nowy przewodniczący Rady UFG

Nowym przewodniczącym Rady Funduszu został Rafał Grodzicki z grupy PZU.

Nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków drogowych kosztują - innych kierowców wykupujących komunikacyjne polisy OC - prawie 70 mln złotych. Tyle ostatecznie wyniosły w 2012 roku odszkodowania wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ofiarom tych wypadków.

W środę Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2012 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie. Uchwały w tych sprawach podejmowane były jednogłośnie.

Ponadto podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostały wybory do Rady Funduszu. W jej skład wybrani zostali Rafał Grodzicki z grupy PZU i ponownie Paweł Zylm, z BRE Ubezpieczenia. Rafał Grodzicki jest dyrektorem grupy PZU i członkiem zarządu PZU Życie. Z kolei Paweł Zylm - prezesem BRE Ubezpieczenia i również przewodniczącym Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Zmiany w składzie Rady wynikają z zakończenia kadencji dwóch jej członków: oprócz Pawła Zylma, również Wiesława Zaborowskiego z firmy Allianz, który pełnił funkcję w Radzie UFG nieprzerwanie od 13 lat. Wiesław Zaborowski otrzymał serdeczne podziękowania od Zarządu Funduszu za swoją pracę w Radzie.

Na pierwszym posiedzeniu, w nowym składzie, Rada UFG przyjęła rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Witolda Jaworskiego (przedstawiciela firmy Allianz) z pełnionej funkcji. Następnie Rada wybrała Rafała Grodzickiego na swojego przewodniczącego i Magdalenę Nawłokę (przedstawicielkę firmy Generali) na wiceprzewodniczącą.


4trucks.pl / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.