piątek, 07 czerwca 2013

WITD: Ochrona jakości powietrza

W maju 2013r., inspektorzy transportu drogowego z oddziału terenowego w Lesznie, nasilili kontrolne stanu technicznego pojazdów poszerzając standardowe czynności o badania poziomu zadymienia spalin.

Kontroli w tym zakresie poddano ponad 40 pojazdów. W trzech przypadkach stwierdzono zbyt dużą emisję spalin. W związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów i nakazano zjazd do specjalistycznych warsztatów. Ponadto, za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdami wydzielającymi szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom, wszczęto postępowania w sprawie o wykroczenia wobec osób zarządzających operacjami transportowymi w tych przedsiębiorstwach.


4trucks.pl / WITD Poznań


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.