poniedziałek, 27 maja 2013

WITD: Przekroczone normy

W ostatnich dniach inspektorzy transportu drogowego z oddziału terenowego w Lesznie prowadzili czynności kontrolne na drogach powiatu kościańskiego.

Do kontroli wykorzystywany jest m.in. punkt do ważenia i mierzenia pojazdów w miejscowości Morownica, który przystosowano na potrzeby służb dzięki zaangażowaniu władz samorządowych.

Do kontroli zatrzymano m.in. ciągnik siodłowy z naczepą przewoźnika z województwa podlaskiego, którym przewożono tarcicę sosnową do odbiorcy w powiecie leszczyńskim. Kontrola normatywności pojazdu wykazała rażące przekroczenia. Stwierdzono, że rzeczywisty nacisk osi napędowej przekracza normę dla dróg powiatowych o ponad 50% i wynosił ponad 12 ton. Stwierdzono także przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o ponad 3 tony. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowanie administracyjne.

Za ujawnione przekroczenia, znowelizowana ustawa prawa o ruchu drogowym, przewiduje karę finansową w wysokości 15 000zł.


4trucks.pl / WITD Poznań


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.