środa, 22 maja 2013

Kolejne autobusy dla Rzeszowa - problem rozwiązany

W dniu 20 maja, siedem kolejnych autobusów SANCITY 10LF przeznaczonych dla miasta Rzeszów opuściło mury fabryki i dotarło do stolicy Podkarpacia.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Stron Umowy na dostawy autobusów AUTOSAN podpisanej w lipcu ubiegłego roku udało się osiągnąć porozumienie, które umożliwiło wcześniejszy niż to zapisano w Umowie odbiór pojazdów.
W dniu 16 maja br. podpisano stosowny aneks, na bazie którego nasza Spółka zakończy dostawy wszystkich 20 zakontraktowanych autobusów SANCITY 10LF do dnia 10 czerwca.

Osiem z nich już od lutego świadczy usługi w rzeszowskiej komunikacji miejskiej, siedem kolejnych, jak pisaliśmy powyżej, jest również w posiadaniu Użytkownika, a pozostałych pięć dotrze do Rzeszowa na przełomie maja i czerwca.

Jesteśmy wdzięczni za przychylność i stworzenie możliwości realizacji Umowy pomiędzy AUTOSAN Sanok i ZTM Rzeszów w nieco wcześniejszym terminie.


4trucks.pl / AUTOSAN


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.