czwartek, 16 maja 2013

WITD: Fałszerstwa zapisów tachografu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

W dniu 15 maja 2013 r. na ponad 80 przeprowadzonych kontroli drogowych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego zostało wykrytych 6 przypadków mających związek z różnego typu fałszerstwami związanymi z pracą tachografów w celu niestosowania się do norm czasu jazdy i odpoczynku przez kierujących pojazdami i podmiotami wykonującymi przewóz drogowy.

Niepokojący jest fakt, że tylko od początku miesiąca maja 2013r., inspektorzy wykryli aż 17 przypadków w/w fałszerstw, a prowadzone działania kontrolne mają charakter rutynowy i nie były to akcje związana z kontrolą tego typu nieprawidłowości.

Inspektorzy WITD w Krakowie niemal codziennie stwierdzają nieprawidłowości związane z rejestracją tachografu, co wskazuje na nieprzestrzeganie norm czasu jazdy oraz odpoczynku przez kierowców ciężarówek i ma duży wpływ na stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Nadmienić należy, że stosowanie powyższych praktyk jest zagrożone wysoką karą pieniężną, jak również zagrożone sankcją wynikającą z Kodeksu Karnego.


4trucks.pl / WITD Kraków


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.