środa, 08 maja 2013

Służba Celna skontroluje przywóz paliwa

Komunikat Służby Celnej dotyczący działań ukierunkowanych na eliminowanie przypadków zarobkowego przywozu paliwa.

Służba Celna, w ramach stałego monitoringu sytuacji na zewnętrznej granicy państwowej, obserwuje wzrastającą skalę wwozu paliwa przez podróżnych wielokrotnie przekraczających granicę w pojazdach osobowych. Wynikiem analizy jest podjęcie zintensyfikowanych działań kontrolnych ukierunkowanych na eliminowanie przypadków zarobkowego - naruszającego ramy prawne - przywozu paliwa z państw sąsiednich.

W ramach reakcji na wskazane ryzyko, Służba Celna podejmie działania w celu wyeliminowania przywozu handlowych ilości paliwa przez podróżnych wielokrotnie przekraczających granicę. Służba Celna szczegółowo analizować będzie wszystkie przypadki częstego wwozu paliwa, a w razie udowodnienia, że paliwo zostało przywiezione w celach handlowych, osoby je wwożące zostaną zobowiązane do uiszczenia należności celno - podatkowych.

Jednocześnie Służba Celna zapewnia, iż wzmożone działania będą dotyczyły jedynie tych osób, które z przywozu paliwa uczyniły sobie stałe źródło dochodów.

Służba Celna informuje, że bez należności celno - podatkowych przywieźć można jedynie paliwo w standardowych zbiornikach pojazdów oraz dodatkowo do 10l w przenośnym kanistrze, pod warunkiem, że jego przywóz nie ma charakteru handlowego, tzn. o ile :
- odbywa się okazjonalnie oraz,
- obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin.

Ponadto paliwo zwolnione z należności celnych przywozowych nie może być wykorzystywane w pojazdach innych niż te, w których zostało przywiezione, ani nie może zostać usunięte z tych pojazdów. Nie może też zostać odpłatnie lub nieodpłatnie zbyte przez osobę korzystającą ze zwolnienia. Naruszenie tych zasad powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych.


4trucks.pl / Służba Celna


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.