środa, 24 kwietnia 2013

Trasa Poznań - Wrocław na liście przetargów

Jeszcze tym roku mogą ruszyć przetargi na budowę nowych dróg ekspresowych. Na liście celów Ministerstwa Transportu jest między innymi trasa Poznań - Wrocław. Obecnie ten odcinek należy do najniebezpieczniejszych w Polsce.

W ogłoszonym przez Ministerstwo Transportu projekcie nowelizacji rządowego programu budowy dróg krajowych na lata 2011-15 czytamy m. in: "Aby zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, należy umożliwić GDDKiA uruchomienie postępowań przetargowych w 2013 roku, co umożliwi rozpoczynanie robót w roku 2014, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE".

Cztery odcinki do końca roku
W załączniku do programu drogowego jest lista dróg ekspresowych, na których budowę byłyby ogłaszane przetargi, w tym na S5 z Poznania do Wrocławia. Do końca tego roku mają ruszyć postępowania przetargowe na cztery odcinki S5. Są to: Poznań-Wronczyn (16 km) przedłużenie zachodniej obwodnicy Poznania na południe z ominięciem Komornik, Radomicko - Kaczkowo (28,7 km) obwodnica Leszna i połączenie z obwodnicami Bojanowa i Rawicza, Gniezno - Mielno (21 km) przedłużenie trasy Poznań - Gniezno w kierunku Bydgoszczy oraz Korzeńsko - Wrocław (48 km) w woj. dolnośląskim. Przetarg na ostatni odcinek między Wronczynem a Radomickiem, który w pełni połączyłby Poznań z Wrocławiem, ma ruszyć w 2014 r. Plany te, opracowane przez MTBiGM, muszą uzyskać jeszcze akceptację rządu, co gwarantowałoby finansowanie inwestycji.

Obwodnice Bojanowa i Rawicza
Obecnie w budowie na S5 jest 30-kilometrowa obwodnica Bojanowa i Rawicza. W skład tego fragmentu drogi S5 wchodzą cztery węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko, 19 wiaduktów zapewniające bezkolizyjność przejazdu, a także obiekty inżynieryjne zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym m.in. pięć przejść dla zwierząt górą, jeden most oraz dwa przejścia dla rowerzystów.

Oddanie do użytku obwodnic (przewidziane na jesień 2013 roku) powinno znacznie poprawić bezpieczeństwo jazdy na tej trasie. Obecnie w ciągu drogi istnieje wiele skrzyżowań oraz zjazdów z posesji oraz na okoliczne pola. Złą sytuację na drodze pogarszają sezonowe przejazdy samochodów i ciągników z burakami cukrowymi. Dodatkowym utrudnieniem są nienormatywne łuki poziome. W rejonie Bojanowa szczególnie uciążliwy jest przejazd przez rynek, gdzie występuje bliska zwarta zabudowa. Na wielu skrzyżowaniach brak jest lewoskrętów zarówno w terenach miejskich jak i pozamiejskich. Natężenie ruchu wynosi 10 464 , a w samym Rawiczu 11 246 pojazdów dobę . Zabudowa w miejscowościach przez które przebiega droga krajowa nr 5 jest tak blisko jezdni, że obecnie nie ma żadnej możliwości poszerzenia drogi.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi, znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skróci się czas przejazdu z Leszna do granicy województwa w kierunku Wrocławia. W ramach budowy obwodnicy przewiduje się również budowę obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36 Ostrów Wielkopolski - Góra Śląska o długości 8, 2 km klasy GP , jako niezbędne połączenie drogi ekspresowej z obecną drogą nr 5 i wschodnią przemysłową dzielnicą miasta. Obwodnica swoją trasą przy granicy województwa wejdzie na teren woj. Dolnośląskiego do Korzeńska na długości 4,9 km.

Niebezpieczna trasa nr 5
Trasa z Poznania do Wrocławia to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych - zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Wielkopolsce. Jednak cała droga krajowa nr 5 wymaga przebudowy. Jezdnia jest wąska, pełna dziur i kolein. Natężenie ruchu nieustannie rośnie. Z tych powodów liczba wypadków niestety zwiększa się. W 2011 roku na całej długości drogi nr 5 wydarzyło się ich 340. Zginęły 53 osoby, a 491 zostało rannych. W 2012 roku na piątce doszło do 386 wypadków. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych - do 66 i rannych - do 513. Nowe odcinki dwujezdniowej trasy S5 powinny zmniejszyć wypadkowość na tej trasie.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.