poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Sieć po przeglądzie

Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec roku 2012 informuje, że stan sieci poprawia się systematycznie.

Obecnie ponad 62 procent dróg krajowych jest w stanie dobrym. W 2001 roku było ich zaledwie 28 procent.

Duży wpływ na poprawę generalnej oceny stanu nawierzchni jest oddawanie do ruchu nowych dróg. W całym kraju tylko w ubiegłym roku przybyło ponad 700 kilometrów takich tras. Każdego roku GDDKiA publikuje raport o stanie nawierzchni dróg krajowych, który opiera się na danych uzyskanych z Systemu Oceny Stanu Nawierzchni. GDDKiA zbiera dane o stanie dróg za pomocą różnych narzędzi, w tym między innymi profilografów laserowych i zestawów SRT mierzących właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Dzięki tym danym można między innymi lepiej planować działania remontowe.

Pomorskie trasy w przebudowie
Na przykład w województwie zachodniopomorskim dokładnie 74,9 % dróg jest w stanie dobrym, 14,1 % w stanie niezadowalającym i 11 % w stanie złym. Dla porównania na koniec w 2009 roku w stanie dobrym na terenie województwa było 61,5 % dróg. Od tego czasu zostało wyremontowanych i przebudowanych około 228 kilometrów dróg, w tym w ubiegłym roku 80 kilometrów. I w tym regionie na poprawę stanu nawierzchni wpływ ma również oddawanie do ruchu nowych dróg. Od 2009 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego przybyło 115 kilometrów nowych dróg.

Dwójka w najlepszym stanie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje rolę organu zarządzającego dla sieci najważniejszych połączeń komunikacyjnych w kraju. Sieć dróg krajowych przenosi prawie trzykrotnie większy ruch, niż kolejna co do znaczenia sieć dróg wojewódzkich.

Z danych zamieszczonych raporcie wynika że:
a) w najlepszym stanie technicznym znajdują się:
- droga krajowa nr 2 (97,7% stanu dobrego),
- droga krajowa nr 4 (83,8% stanu dobrego),
- droga krajowa nr 6 (78,9% stanu dobrego),
b) w najgorszym stanie technicznym znajdują się:
- droga krajowa nr 19 (20,5% stanu złego),
- droga krajowa nr 17 (18,1% stanu złego),
- droga krajowa nr 91 (17,8% stanu złego),

Koleiny przeszkadzają
Biorąc pod uwagę odczucia użytkowników dróg, elementami, które są najbardziej dostrzegalne w trakcie podróży, a jednocześnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego są miedzy innymi: zaniżone lub zawyżone pobocza oraz brak sprawnych elementów systemu odwodnienia, które mogą być szczególnie niebezpieczne podczas intensywnych opadów atmosferycznych.

Kolejne utrapienie kierowców - koleiny - występują w większości województw centralnych oraz wschodnich. Niskie właściwości przeciwpoślizgowe notowane są szczególnie w województwach na południu Polski oraz Wielkopolsce.


4trucks.pl / Drogi Zaufania


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.