piątek, 22 lutego 2013

Czas pracy kierowców

Komisja Europejska kieruje pozew do Trybunału Sprawiedliwości

Pozew do Trybunału Sprawiedliwości jest wynikiem ignorowania przez Polskę terminów wdrażania unijnej dyrektywy o czasie pracy kierowców. Sprawa dotyczy obowiązku stosowania przepisów o czasie pracy kierowców również w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek w celu zapewnienia jednakowych standardów ochrony socjalnej i zasad uczciwej konkurencji.


4trucks.pl / PISiL


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.