piątek, 22 lutego 2013

WITD: Rażące naruszenia czasu pracy kierowcy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

W dniu 21 lutego 2013r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego.

W wyniku analizy danych pobranych z cyfrowego urządzenia kontrolno - pomiarowego (tachografu) stwierdzono szereg rażących naruszeń, których dopuścił się kierowca:
- skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 22 minuty;
- dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 20 godzin i 55 minut oraz o 20 godzin i 52 minuty;
- dwukrotne przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 2 godziny oraz o 1 godzinę i 43minuty;
- trzykrotne przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o 19 godzin i 33 minuty, 8 godzin i 52 minuty oraz o 3 godziny i 9 minut.

Wobec przedsiębiorcy będzie prowadzone wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 10000zł. Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 2300zł.


4trucks.pl / WITD Białystok


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.