piątek, 25 stycznia 2013

GITD: Kontrole autokarów w Poznaniu

W dniu 23 stycznia na terenie miasta Poznań w ramach akcji "Bezpieczny autokar - Ferie 2013" inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu poddali kontroli autobusy przewożące dzieci i młodzież.

Kontrole ukierunkowane były na sprawdzenie trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów. Jednocześnie kontrolowany był czas pracy kierowców oraz posiadane przez nich dokumenty. Większość skontrolowanych autobusów była sprawna technicznie, a kierowcy nie przekraczali norm czasu pracy bądź odpoczynku.

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, inspektorzy stwierdzili tylko w jednym przypadku brak wymaganego sprawdzenia okresowego tachografu. Powyższe naruszenie, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika.

 

4trucks.pl / Główny Inspektorat Transportu Drogowego


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.