czwartek, 17 stycznia 2013

Rusza budowa najsłynniejszej polskiej obwodnicy

Niezbędną wycinką drzew i krzewów rozpoczęła się właśnie budowa obwodnicy Augustowa (woj. podlaskie).

Wcześniej - 20 grudnia ubiegłego roku inwestor przekazał wykonawcy plac budowy, a geodeci rozpoczęli wytyczanie pasa drogowego w terenie.

Obecnie pracuje 5 zespołów do prowadzenia wycinki drzew, które wcześnie zostały oszacowane przez rzeczoznawców. Na razie prace nie objęły drzewostanu zarządzanego przez Lasy Państwowe.

Prac nie wstrzymały odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, (którą 10 grudnia 2012 wydał wojewoda), ponieważ nadany jej został rygor natychmiastowej wykonalności. Klauzula ta umożliwia prowadzenie niezbędnych robót zanim decyzja stanie się ostateczna. A wycinka jest konieczna, bo tylko do końca lutego - zgodnie z przepisami ochrony środowiska jest w ogóle możliwa.

Jak dotąd wpłynęło 5 odwołań (stan na 14 stycznia), które trafią do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Obwodnica Augustowa w nowym przebiegu przez Raczki realizowana jest w systemie "zaprojektuj i zbuduj" od 11.03.2011, kiedy to została podpisana umowa z wykonawcą.

Inwestycja polega na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km:
1) Jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła "Augustów" do węzła "Raczki" (dawniej "Szkocja") o długości 21,48 km.;
2) Dwujezdniowej drogi ekspresowej S - 61 na odcinku od węzła "Raczki" do węzła "Suwałki Południe" (dawniej "Lotnisko") o długości 12,75 km.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2014 roku.


4trucks.pl / GDDKiA


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.