czwartek, 27 grudnia 2012

Naruszenie przepisów ADR

W dniu 18 grudnia 2012 roku na autostradzie A4 w miejscowości Balice inspektorzy WITD Kraków zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że przewożono 4 000 kg ukrytego ładunku UN3265 z naruszeniem przepisów ADR.

Kierowcy przewożący towary niebezpieczne nie posiadali wymaganych zaświadczeń ADR, pojazdy nie były wyposażone w odpowiednie gaśnice (brakowało 9 elementów wyposażenia awaryjnego) oraz jednostka transportowa nie była oznakowana tablicami barwy pomarańczowej. Ponadto, stwierdzono nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi oraz umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Pojazdy zostały usunięte na parking strzeżony a wysokość kar za w/w naruszenia zostały wyliczone na kwotę 6 700 zł za naruszenie przepisów ADR oraz 10 000 zł za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Ponadto kierujących pojazdem ukarano mandatami karnymi o łącznej wysokości 4 000 zł.


4trucks.pl / WITD Kraków


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.