sobota, 10 listopada 2012

WITD: Przejazdy ponadnormatywne bez zezwoleń

W dniach 07 i 08 listopada br. Inspektorzy WITD Lublin ujawnili dwa nielegalne przewozy ponadnormatywne.

Pojazdy przemieszczały się drogą krajowa nr 2 o dopuszczalnym nacisku osi do 11,5t. W pierwszym przypadku kontrolowany przewoźnik włoski przedstawił zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w masie całkowitej 60 ton, natomiast wyniki pomiaru na wagach WITD wykazały, iż rzeczywista masa całkowita wyniosła prawie 100 ton. Przekroczone zostały także w sposób znaczący pozostałe parametry zespołu pojazdów w tym naciski osi oraz długość. Ponadto przewoźnik okazał zezwolenie uprawniające do przejazdu wyłącznie na kilkukilometrowym odcinku z Białej Podlaskiej do przejścia granicznego w Kukurykach, jednakże nie przedstawił wymaganego zezwolenia na całej trasie przejazdu przez terytorium Polski. W wyniku powyższego na wykonującego przejazd nałożono karę pieniężną za brak odpowiedniego zezwolenia kategorii VII w wysokości 15000 złotych z uwagi na przekroczenie parametrów powyżej 20 % wartości dopuszczalnej.

W kolejnym przypadku kontroli poddano przewoźnika czeskiego przewożącego elementy wesołego miasteczka. Kierowca nie przedstawił żadnego zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym natomiast rzeczywista masa całkowita jak też naciski osi przekraczały wartości dopuszczalne. Z uwagi na nacisk osi napędowej ciągnika siodłowego w wymiarze 17,5 tony poza karą pieniężną za brak zezwolenia kategorii VII przewoźnik zobowiązany został do wymiany ciągnika na ciągnik 3 osiowy, gdyż przewóz przy wykorzystaniu wskazanego pojazdu zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego, ponieważ konstrukcyjnie nie był dostosowany do nacisku osi 17,5t. W obydwu przypadkach przejazd mógł być kontynuowany po opłaceniu kaucji oraz uzyskaniu stosownego zezwolenia.


4trucks.pl / WITD Lublin


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.