wtorek, 07 sierpnia 2012

WITD: Za dużo zboża

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku

W dniu 6 sierpnia 2012r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd, przewożący zboże, należący do przewoźnika polskiego. Powodem zatrzymania były wskazania wagi preselekcyjnej świadczące o przeciążeniu poruszającego się zespołu pojazdów.

Dokonano ważenia i stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych:
- przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 2,7 tony;
- przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla pojedynczej osi napędowej o 2,1 tony.

Za wymienione naruszenia w stosunku do przewoźnika zostało wszczęte wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karą po 3300zł.

Jest to kolejny efekt działań ukierunkowanych na ważenie przeciążonych pojazdów z wykorzystaniem wagi preselekcyjnej będą kontynuowane.


4trucks.pl / WITD Białystok


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.