czwartek, 02 sierpnia 2012

WITD: Nieodpowiednie zezwolenie

W dniu 31.07.2012 r. około godz. 22.30 w m. Gdynia na ulicy Morskiej zatrzymano do kontroli pojazd członowy przewożący ładunek - kompaktor - maszynę do ubijania śmieci.

Pojazdem wykonywano przewóz na trasie m. Gdynia - m. Słajsino. Celem przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych pojazd został skierowany na punkt kontroli w m. Gdynia na ul. Kontenerowej.W wyniku ważenia ustalono, że rzeczywista masa całkowita pojazdu członowego wraz z ładunkiem wyniosła 75,5 t, naciski osi składowych osi wielokrotnej wyniosły: pierwsza oś - 14,5 t, druga oś - 14,7 t, trzecia oś - 13,05 t, czwarta oś - 12,65 t. Szerokość pojazdu wynosiła 4,4 m, a długość 17,31 m.

Kierowca okazał do kontroli zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej 47 t, długości 18,5 m, szerokości 4,4 m. Ww. zezwolenie było wydane dla innego ciągnika siodłowego niż kontrolowany. Zgodne były tylko dane naczepy. Stwierdzono również przekroczenie dopuszczalnej ładowności naczepy.

Po zakończeniu czynności kontrolnych pojazd zostal skierowany na parking administacyjny. W zwiazku ze stwierdzonymi naruszeniami Ustawy o Drogach Publicznych wobec przedsiębiorcy wykonującego kontrolowany przewóz wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pienieżną w wysokości 66.720 zl.


4trucks.pl / WITD Gdańsk


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.