czwartek, 26 lipca 2012

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy zmiany lokalizacji przystanku w Neapolu

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Transportu Włoch jedynym przystankiem aktualnie dozwolonym na terenie Gminy Neapol jest:

- via Benedetto Brin po prawej stronie w kierunku via Galileo Ferraris, od 12 metrów za numerem budynku 69 do 30 metrów przed skrzyżowaniem z via Galileo Ferraris.

Zatrzymywanie się na przystankach w miejscach innych niż wskazane, może być podstawą do nałożenia kary ze strony odpowiednich władz lokalnych.

Przedsiębiorcy posiadający wydane zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne z przystankiem w Neapolu innym niż wyżej wymieniony proszeni są o złożenie wniosku o dokonanie zmiany lokalizacji przystanku.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.