środa, 29 października 2008

Ciężarówki z alkotestem, czy już wkrótce?

ImageNa początku 2007 roku Volvo Trucks, rozpoczęło, wspólnie z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportowego (ETSC), współpracę, której celem jest propagowanie wiedzy na temat związku pomiędzy alkoholem, a przyczynami wypadków drogowych i tym samym, ograniczenie liczby pijanych kierowców na drogach. Przedsięwzięcie to jest realizowane w formie europejskiej kampanii pod nazwą Safe and Sober (Bezpieczny i Trzeźwy). W ramach tej kampanii, organizowane są debaty na szczeblu krajowym, w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – ostatnio, debata Safe and Sober odbyła się w Polsce, w Poznaniu.

Założeniem prowadzonych w ramach kampanii działań jest zwiększenie w społeczeństwie świadomości wyzwania, jakim jest ograniczenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i stworzenie potrzeby systemowego podejścia do tematu zmniejszania nadużywania alkoholu w transporcie drogowym. W trakcie przewidzianego na trzy lata projektu, Volvo Trucks i ETSC będą pracować razem na rzecz poprawy działań zmierzających do ograniczenia tego problemu na szczeblach lokalnym, regionalnym i narodowym. Celem współpracy jest również rozpoznanie i propagowanie najlepszych praktyk w tym zakresie oraz prowadzenie programów szkoleniowych i informacyjnych.

W połowie października, Polska była gospodarzem piątej już z kolei debaty w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Safe and Sober. Poprzednie debaty, odbyły się w Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Poznańska debata, pod przewodnictwem ETSC i będącego jej członkiem polskiego Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo zgromadziła przedstawicieli polskiej policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Uniwersytetu Krakowskiego i różnych organizacji pozarządowych, zajmujących się kwestią bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad sposobami ograniczenia, na szczeblu krajowym, ilości śmiertelnych wypadków na drodze, mających związek z alkoholem.

Volvo Truck Corporation jest zwolennikiem dobrowolnego wykorzystywania w pojazdach alkomatów blokujących rozruch silnika – w 2005 roku firma była pierwszym producentem pojazdów, oferującym możliwość fabrycznego montażu tego urządzenia.
Sprzedaż alkomatów blokujących rozruch silnika systematycznie rośnie – obecnie około 20 000 pojazdów w Szwecji, włączając w to samochody osobowe, ciężarowe i autobusy, jest wyposażonych w alcolock.

- Zwiększenie liczby dobrowolnego stosowania alkomatów blokujących rozruch silnika jest jednym ze sposobów na zmniejszenie ilości śmiertelnych wypadków na drodze, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Volvo Trucks aktywnie wspiera rozwój w tej dziedzinie i jesteśmy przekonani, że działanie to może uratować wiele ludzkich istnień na drogach w Europie, każdego dnia - powiedział Lennart Pilskog, dyrektor ds. Public Affairs w Volvo Truck Corporation.

Oferowany przez Volvo Trucks Alcolock wykorzystuje nowoczesną technologię ogniw paliwowych, zapewniając wysoką jakość i dokładność pomiaru. Aby móc uruchomić silnik, kierowca musi najpierw wykonać test na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przez pięć sekund dmuchając w ustnik jednostki pomiarowej. Jeżeli stężenie alkoholu nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości, na wyświetlaczu pojawia się informacja Uruchom silnik. W przeciwnym razie, wyświetlacz pokazuje komunikat Blokada i silnika nie da się uruchomić.

źródło: Volvo Trucks

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.