poniedziałek, 09 marca 2009

O kwalifikacji wstępnej i szkoleniach okresowych

ImagePonad 100 ośrodków szkolenia kierowców z całego kraju wzięło udział w konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL dotyczącej
kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców wykonujących przewóz drogowy. "Elki" spotkały się w Bełchatowie.


Wprowadzenie w Polsce kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych to kolejny etap dostosowywania naszych przepisów do wymogów unijnych. Kurs zakończony państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym ma trwać 280 godz. i kosztować ok. 6-7 tys. zł. Kierowcy, którzy do 10 września 2008 r. uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E mogą zdobyć uprawnienia według poprzednich zasad (kurs 35-godzinny) do 10.09.2009 r. Zasady te - kurs 35 godz. - obejmują również tych, którzy zdobyli lub zdobędą prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E do 10 września 2009 r. Zmiany wprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124, poz. 805).

Pełny kurs kwalifikacyjny, teoretyczny i praktyczny w wymiarze 280 godzin, wymaga kosztownej infrastruktury technicznej. W trakcie konferencji rozmawiano m.in. o wykorzystaniu do szkolenia autodromu dla pojazdów ciężkich, symulatorów do jazdy w warunkach specjalnych oraz wykorzystaniu e-learningu w szkoleniu teoretycznym. Omówiono zasady rejestracji ośrodków prowadzących kwalifikację i szkolenia okresowe w urzędach wojewódzkich.

Nie bez znaczenia jest koszt kursu. Wydatek na poziomie ok. 6-7 tys. zł, w przypadku młodego kierowcy, jest dużym obciążeniem. Zdaniem uczestników konferencji nie obędzie się bez potrzeby współfinansowania kwalifikacji ze środków Unii Europejskiej.

Rozporządzenie z 2 lipca 2008 r. reguluje również sprawę szkoleń okresowych. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy będą zobligowani do ich odbywania co 5 lat we wskazanych ośrodkach. Koszt kursu nie powinien przekraczać 700 zł. Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzyma zaświadczenie na podstawie którego zostanie dokonany wpis odpowiedniego kodu do prawa jazdy. Z kodu będzie wynikać rodzaj szkolenia oraz termin ważności.


źródło: Kierowca.pl


UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.