wtorek, 23 maja 2006

Europejska Konferencja Ministrów Transportu

W dniach 17 – 18 maja 2006 r. Minister Transportu Jerzy Polaczek wziął udział, w odbywającym się w Dublinie, 90 posiedzeniu Rady Ministrów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Europejska Konferencja Ministrów Transportu jest jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką rozwoju transportu i polityki transportowej.
Tematyka tegorocznej sesji była poświęcona przyszłości EKMT oraz wdrażaniu zrównoważonej polityki transportowej.

Podczas tegorocznego posiedzenia Ministrowie podjęli decyzję o przekształcenie EKMT w Międzynarodowe Forum Transportu ze stałą siedzibą w Niemczech. Nowe forum, na kształt Forum Ekonomicznego w Davos, będzie gromadzić najważniejsze dla transportu osobistości ze świata polityki, biznesu oraz nauki. Forum będzie służyło dyskusjom na najbardziej istotne tematyki polityki transportowej o strategicznym i globalnym charakterze. Podczas sesji Międzynarodowego Forum Transportu ministrowie będą starali się znaleźć odpowiedzi na najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed sektorem transportu na początku XXI wieku, takie jak wzrost cen ropy naftowej czy zagrożenie terroryzmem w transporcie.

Druga część tegorocznej sesji poświęcona była problemom we wdrażaniu zrównoważonej polityki transportowej – uwzględniającej gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne aspekty rozwoju transportu. W trakcie debaty ministrowie przedstawili pozytywne przykłady wdrażania takiej polityki w swoich krajach. Jej elementy, takie jak poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji CO2 czy poprawa jakości i dostępności usług transportowych wiążą się niejednokrotnie z wysokimi kosztami. Tym niemniej w dłuższym okresie koszty ich zaniechania są jeszcze wyższe.
źródło: Ministerstwo Transportu i Budownictwa

UWAGA!!!
Aby korzystać z serwisu www.4Trucks.pl, należy włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce.